NASZE BIEGI

Bieg Kreta

Typ biegu: górski anglosaski

Ilość edycji: 7

Rekordowa frekwencja: 46 (2019)

Dystans: 148 km, 377 km (Trójkąt Sudecki ŚŚŚ)

Do roku 2018 trasa miała 107 km. W 2019 wydłużyliśmy ją do 148 km oraz dodaliśmy dystans hardcore 377 km. W roku 2021 trasa w wersji covidowej (krótki Ktet 135 km)

Wyniki 2019 | Ślady zawodników 377 km | Ślady zawodników 148 km |

Trasa 148 km prowadzi z Kletna do Sobótki przez Śnieżnik, Góry Bialskie, Złote, Bardzkie, Sowie i Ślężę. Nawiązuje do jednego z boków Trójkąta Sudeckiego (Ślęża-Śnieżka-Śnieżnik), którego koncepcja powstała jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w.

Przewyższenia (148 km): +4900 m, -5500 m;

Trasa 377 km obejmuje cały Trójkąt Sudecki (Ślęża-Śnieżka-Śnieżnik-Ślęża), ze startem i metą w Sobótce.

Przewyższenia (377 km): +11800 m, -11800 m; 

Rekordy trasy:

107 km: Hirst Fraser+ i Michał Majkowski, POL – 14:50:49 (2016)

148 km: Kamil Ostapski – 23:43 (2019), Katarzyna Chomiak – 37:59 (2019)

377 km: Darusz Skrobała – 96:26 (2019).

Bieg Kreta 148 km (135 km w 2021)

Kletno – ŚnieżnikŚlęża – Sobótka. Jeden bok Trójkąta Sudeckiego ŚŚŚ.

Punkty ITRA:

5 punktów ITRA Endurance
4 punkty Mountain Level
260 punktów Finisher Criteria.

Punkty Kwalifikacyjne UTMB:

5 punktów

Zbiórka: 17.04.2020 r. 16.04.2021 r. godz. 21.00 w Sobótce (Winnica Celtica)
Start: 17.04.2020 r. 16.04.2021 r. godz. 23.59 z Kletna.
Meta: Sobótka (Winnica Celtica).

Trasa i profil:

Bieg Kreta Hardcore (377 km)

Ślęża-Śnieżka-Śnieżnik-Ślęża
Sudecki Trójkąt, zwany „Idiotycznym”
Sudecki Święty Graal

Jego idea powstała jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku (więcej tutaj), a mimo upływu lat ŚŚŚ pozostawał niezdobyty… do roku 2019, a dokładniej do pierwszej edycji Biegu Kreta Hardcore.

Pełnometrażowy film dokumentalny z tego wydarzenia dostępny jest tutaj.

376.6 km w 100 godzin! Oto wyzwanie!

Punkty ITRA:

6 punktów ITRA Endurance
3 punkty Mountain Level
440 punktów Finisher Criteria.

Punkty Kwalifikacyjne UTMB:

6 punktów

Najdłuższy ultramaraton w Polsce.

Odprawa: 15.04.2020 r. 14.04.2021 r. godz. 15.00 w Sobótce (Winnica Celtica)
Start: 15.04.2020 r. 14.04.2021 r. godz. 16.00 z Sobótki (Winnica Celtica)
Meta: Sobótka (Winnica Celtica)

Trasa i profil:
Sobótka – Ślęża – Chełmiec – Przeł. Okraj – Śnieżka – Śnieżnik – Ślęża – Sobótka
Limit na 377 km (meta) – 100 h.

Uwaga! Zmiana trasy w roku 2021 ze względu na zamkniętą granicę polsko-czeską!

Trasa Kreta Hardcore 2021 na RMT

Trasa biegu – plik GPX (aktualizacja 20210328)

Trasa: Sobótka – Sobótka | mapa-turystyczna.pl

Logistyka:

Na odcinku Sobótka-Śnieżka-Śnieżnik zawodnicy będą mieli indywidualny support zorganizowany przez KB Sobótka. Zawodnicy zostaną wyposażeni w tracki GPS.
Na odcinku Śnieżnik-Sobótka zawodnicy będą korzystać z punktów żywieniowych Biegu Kreta Klasycznego.

Warunki Kwalifikacyjne:

Uczestnicy chcący podjąć się wyzwania na tej trasie zostaną zweryfikowani przez organizatora. Warunkami niezbędnymi do zgłoszenia swojej kandydatury są:

– ukończenie biegu na dystansie minimum 148 km.

– ranking ITRA 500 lub wyższy (nie wiesz, jaki jest Twój aktualny ranking, sprawdź >tutaj<).

– przesłanie krótkiej informacji o sobie i motywacji startu w Biegu Kreta Hardcore na adres kret@kbsobotka.pl z dopiskiem „Bieg Kreta Hardcore”.

Limit zawodników: 10 osób. Organizator dokona wyboru zawodników spośród kandydatów spełniających powyższe kryteria.

Głównym kryterium wyboru będzie poziom sportowy (ogólny ranking ITRA).

Przy czym organizator zastrzega sobie możliwość rozdysponowania 3 miejsc według innego klucza (o ile zawodnicy spełnią warunki progowe). Szczegóły w regulaminie.

Procedura kwalifikacji:

1. Przyjmowanie zgłoszeń do 01.02.2020 r. Po tym terminie organizator opublikuje listę główną kandydatów oraz listę rezerwową.

2. Uiszczenie opłat za bieg do 15.02.2020 r. Osoby, które nie opłaciły startu zostaną wykreślone z listy głównej, a ich miejsce zajmą zawodnicy z listy rezerwowej.

Termin płatności dla osób z listy rezerwowej — jeden tydzień od momentu otrzymania wiadomości o wpisaniu na listę główną. Osoby z listy rezerwowej, które opłaciły startowe, a nie zakwalifikowały się do Kreta Hardcore, będą miały zagwarantowany start w Biegu Kreta 148.

Regulamin Hardcora

Wyniki kwalifikacji do Kreta Hardcore 2020 oraz prezentacja zawodników:

Tak było w zeszłym roku:

*Z racji możliwych trudnych warunków pogodowych w Karkonoszach (zagrożenie lawinowe, ponadprzeciętna pokrywa śnieżna), dopuszczamy możliwość odwołania „wyzwania”, a wówczas zgłoszeni zawodnicy zostaną przepisani na klasycznego Kreta (148 km), który odbędzie się dwa dni później, bez względu na pogodę.