NASZE BIEGI

Bieg Kreta

 

Typ biegu: górski anglosaski

Ilość edycji: 7

Rekordowa frekwencja: 63 (2021)

Dystanse: 148 km (Klasyczny), 377 km (Hardcore)

Trasa 148 km prowadzi z Kletna do Sobótki przez Śnieżnik, Góry Bialskie, Złote, Bardzkie, Sowie i Ślężę. Nawiązuje do jednego z boków Trójkąta Sudeckiego (Ślęża-Śnieżka-Śnieżnik), którego koncepcja powstała jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w.

Przewyższenia (148 km): +4900 m, -5500 m;

Trasa 377 km obejmuje cały Trójkąt Sudecki (Ślęża-Śnieżka-Śnieżnik-Ślęża), ze startem i metą w Sobótce.

Przewyższenia (377 km): +11800 m, -11800 m.

 

Do roku 2018 klasyczna trasa miała 107 km. W 2019 wydłużyliśmy ją do 148 km i dodaliśmy dystans Hardcore (377 km).

W roku 2021 trasy w wersji covidowej miały odpowiednio 135 km (klasyczny) i. 378 km (hardcore).

Rekordy trasy:

107 km: Hirst Fraser+ i Michał Majkowski – 14:50:49 (2016)

135 km: Kamil Dwornicki i Maciej Walczak – 23:24 (2021), Justyna Kalinowska – 32:19 (2021)

148 km: Kamil Ostapski – 23:43 (2019), Katarzyna Chomiak – 37:59 (2019)

377 km: Daniel Stroinski – 85:45 (2021), Dominika Cieślak – 87:52 (2021).

Wyniki:

2019 | Ślady zawodników 377  | Ślady zawodników 148 km

2021 | Ślady uczestników 377  | Ślady uczestników  135 km 

 

Bieg Kreta 148 km

Kletno – ŚnieżnikŚlęża – Sobótka. Jeden bok Trójkąta Sudeckiego ŚŚŚ.

Kwalifikacja UTMB: 5 punktów

 

Otwarcie zapisów: 01.12.2022 r. (portal datasport)
Zbiórka: 22.04.2022 r. godz. 17:00 w Sobótce (Winnica Celtica)
Start: 22.04.2022 r. godz. 20:00 z Kletna.
Meta: Sobótka (Winnica Celtica).

 

Trasa i profil:

 
 
 
Procedura kwalifikacji do Kreta 148:
 
W biegu może wystartować każdy, kto ukończył 18 lat i nie ma przeciwskazań medycznych do udziału w biegach długodystansowych.
 
Do biegu kwalifikuje się pierwsze 80 osób, które dokonają opłaty startowej poprzez portal dataspot.pl.
 

 

Bieg Kreta Hardcore (377 km)

Ślęża-Śnieżka-Śnieżnik-Ślęża
Sudecki Trójkąt, zwany „Idiotycznym”
Sudecki Święty Graal

Jego idea powstała jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku. Celem było pokonanie trójkąta opisanego przez trzy wierzchołki (Ślęża, Śnieżka, Śnieżnik), w trakcie jednego ciągłego przejścia. Czas na odpoczynek nie mógł przekraczać połowy czasu spędzonego w drodze, na poprzedzającym odcinku.

Trójkąt Sudecki mimo upływu lat i wielu prób wciąż pozostawał niezdobyty… do roku 2019, a dokładniej do pierwszej edycji Biegu Kreta Hardcore.

Pełnometrażowy film dokumentalny z tego wydarzenia dostępny jest tutaj.

376.6 km w 100 godzin! Oto wyzwanie!

Kwalifikacja UTMB: 6 punktów

 

 

Najdłuższy ultramaraton w Polsce.

Otwarcie zapisów: 01.12.2022 r. (portal datasport)

Godziny otwarcia biura rajdu: 20.04.2022 r. godz. 15.30 – 16:15 w Sobótce (Winnica Celtica)
Odprawa: 20.04.2022 r. godz. 16.30 w Sobótce (Winnica Celtica)
Start: 20.04.2022 r. godz. 17.00 z Sobótki (Winnica Celtica)
Meta: Sobótka (Winnica Celtica)

 

Trasa i profil:
Sobótka – Ślęża – Chełmiec – Przeł. Okraj – Honske Sedlo – Śnieżnik – Ślęża – Sobótka
Limit na 377 km (meta) – 100 h.

Trasa klasyczna (w wariancie z 2019):

Plik GPX: https://mapa-turystyczna.pl/track/005a8bc3.gpx

 

Logistyka:

Na odcinku Sobótka-Okraj-Śnieżnik zawodnicy będą mieli indywidualny suport zorganizowany przez KB Sobótka. Zawodnicy zostaną wyposażeni w tracki GPS.
Na odcinku Śnieżnik-Sobótka zawodnicy będą korzystać z punktów żywieniowych Biegu Kreta Klasycznego.

Warunki Kwalifikacyjne:

Uczestnicy chcący podjąć się wyzwania na tej trasie zostaną zweryfikowani przez organizatora. Warunkami niezbędnymi do zgłoszenia swojej kandydatury są:

– ukończenie biegu na dystansie minimum 135 km.

– ranking UTMB® Index lub RMT Ultra równy 500 lub wyższy.

– przesłanie krótkiej informacji (w formie pisanej lub video) o sobie i motywacji startu w Biegu Kreta Hardcore oraz fotografii wraz ze zgodą na wykorzystanie tych materiałów przez organizatora. Powyższe dokumenty proszę przesłać na adres kret@kbsobotka.pl z dopiskiem „Bieg Kreta Hardcore 2022”.

Limit zawodników: 10 osób.

Organizator dokona wyboru zawodników spośród kandydatów spełniających powyższe kryteria.

Głównym kryterium wyboru będzie poziom sportowy. Nie bez znaczenia jest też fakt, jak zawodnik umotywuje chęć swojego startu.

Organizator zastrzega sobie możliwość rozdysponowania 3 miejsc według innego klucza (o ile zawodnicy spełnią warunki progowe). Szczegóły w regulaminie.

Automatyczna kwalifikacja do Kreta Hardcore przysługuje trzem najlepszym zawodnikom z ostatniej edycji Kreta135.

Procedura kwalifikacji do Hardcora:

1. Przyjmowanie zgłoszeń do 01.02.2022 r. Po tym terminie organizator opublikuje listę główną kandydatów oraz listę rezerwową.

2. Uiszczenie opłat za bieg do 15.02.2022 r. Osoby, które nie opłaciły startu zostaną wykreślone z listy głównej, a ich miejsce zajmą zawodnicy z listy rezerwowej.

Termin płatności dla osób z listy rezerwowej — jeden tydzień od momentu otrzymania wiadomości o wpisaniu na listę główną. Osoby z listy rezerwowej, które opłaciły startowe, a nie zakwalifikowały się do Kreta Hardcore, będą miały zagwarantowany start w Biegu Kreta 148.