NASZE BIEGI

Zarząd i członkowie

Zarząd:

PREZES: Przemysław Demków (przemek@pwaris.pl)
I W-CE PREZES: Antoni Stankiewicz — tel. 602 251 430
II W-CE PREZES: Grzegorz Krupa (grzegorz@artehora.pl)
III W-CE PREZES: Michał Mazur
SKARBNIK: Karolina Lachtera (klachtera@gmail.com)
SEKRETARZ: Dagmara Roznerska (dagmara.kowalska@wp.pl)
CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Małgorzata Demków, Radosław Puchała

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Okoński, Wacław Kruk, Grzegorz Załęski


Warning: Undefined array key "SHOPPING_CART" in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php on line 84