NASZE BIEGI

Regulamin Ślężańskiego Festiwalu Biegowego 2024


REGULAMIN ŚLĘŻAŃSKIEGO FESTIWALU BIEGOWEGO 2024.
TERMIN: 28 września 2024 r.
DYSTANSE: 10,5 – 23 – 43 – 66 km
PRZEWYŻSZENIA: 450 – 1000 – 1750 – 2750 m
LIMIT CZASU: 2 – 4 – 7 – 8,5 godziny

• Cel imprezy
Celem Ślężańskiego Festiwalu Biegowego jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i turystyki górskiej na Ziemi Ślężańskiej oraz upamiętnienie zmarłego w 2014 roku, kolegi, członka Klubu Biegacza w Sobótce i wybitnego zawodnika, Adama Palichleba.

• Organizator
Klub Biegacza Sobótka
Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka
www.kbsobotka.pl

Termin i miejsce startu: 28.09.2024 roku, Dom Turysty pod Wieżycą w Sobótce, ul. Armii Krajowej 13.
– godz. 09.00 Maraton i sztafeta

– godz. 11.00 Górski Półmaraton Ślężański im. Adama Palichleba

– godz. 11.30 Ślężańska Dycha

• Trasa i dystans
Dystans sztafety: 10+33+23 km – przewyższenia: 2750m

Dystans: 43 km – przewyższenia: 1750m

Dystans: 23 km – przewyższenia: 1000m

Dystans: 10.5 km – przewyższenia: 450m

• Pomiar i limity czasu i zawodników.
Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Sztafeta – 8,5 h, (1.5-4-3h)
Maraton – 7 h,
Półmaraton – 4 h,
Dziesiątka – 2 h.

Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w wyznaczonym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

• Punkty żywnościowe

42 km: Szczyt Ślęży (4.5 km), punkt styku czarnego szlaku z drogą asfaltową z Przełęczy Tąpadła do Sadów (20 km trasy), w Sulistrowiczkach, ul. Leśna (32 km trasy) oraz powtórnie na szczycie Ślęży (39 km trasy)

23 km: Szczyt Ślęży (4,5 km), w Sulistrowiczkach, ul. Leśna (12 km trasy) oraz powtórnie na szczycie Ślęży (19 km trasy)

10 km Szczyt Ślęży (4,5 km trasy).

Na punktach żywieniowych do dyspozycji zawodników będą: woda, cola, izotonik, owoce, ciastka.

• Warunki uczestnictwa opłaty
W festiwalu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 28.09.2024 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe. Rejestracja bez opłaty wpisowej jest nieważna i nie jest gwarancją startu.
Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.
Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.
Samo pojawienie się zawodnika na liście startowej, bez wniesienia opłaty (znaczek OK) jest nieważne i nie upoważnia do startu w imprezie.
Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem (opcjonalnie QR kod) oraz podpis na karcie startowej.

Opłata startowa wynosi:
Sztafeta ( 3 zawodników)
-wpłacona do dnia 23-08-2024 – 420zł.
-wpłacona między 23-08-2024 a 28-09-2024 – 480 zł.
Maraton
– wpłacona do dnia 23-08-2024 – 180 zł.

– wpłacona między 23-08-2024 a 28.09.20234 – 220 zł.

Górski Półmaraton Ślężański

– wpłacona do dnia 23-08-2024 – 140 zł.

– wpłacona między 23-08-2024 a 28-09-2024 – 180 zł.

Ślężańska Dycha

– wpłacona do dnia 23-08-2024 – 120 zł.

– wpłacona między 23-08-2024 a 28-09-2024 – 160 zł.

Przy wyborze koszulki opłata wzrasta o 90 złotych, a bluzy z kapturem 250 złotych.
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia zapisów do biegu w momencie wyczerpania limitu osób oraz na tydzień przed zawodami – podyktowane jest to koniecznością podsumowania danych i druku numerów startowych.
Po kilkudniowej przerwie w zapisach, w przypadku nie wyczerpania się przewidzianego limitu zawodników, dostępne będą zapisy w biurze zawodów.
Wpisowe wpłacone po 25 sierpnia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.
Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.
Opłata nie podlega zwrotowi, można ją przenosić na innego zawodnika lub na kolejne zawody przy zgłoszeniu do 20.09.2024. W przypadku zastosowania QR KODÓW do odbioru numeru startowego upoważniony jest okaziciel kodu. To upraszcza odstąpienie pakietu innej osobie, jednak komplikuje pracę biura zawodów bezpośrednio przed startem, dlatego w miarę możliwości powinno się przeprowadzić zamianę danych przed 20 września (zamknięcie bazy danych i druk numerów startowych).
Opłata startowa obejmuje:
– numer startowy
– koszulkę techniczną (dodatkowo płatną)
– statuetki dla zwycięzców
– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg
– pakiet startowy (odbiór w biurze zawodów, osobisty lub z pisemnym upoważnieniem (nie wymagane w przypadku QR kodu), nie ma możliwości wysyłki pakietu zarówno przed, jak i po biegu)
– napoje, owoce i ciastka na trasie biegu
– posiłek po biegu
– opiekę medyczną.

• Zgłoszenia do biegu
Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.datasport.pl, WWW.kbsobotka.pl,

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów – budynek Domu Turysty pod Wieżycą przy ul. Armii Krajowej 13.
Biuro zawodów będzie czynne 27.09.2024 w godz. 17.00 – 20.00 (zapisy weryfikacja zgłoszeń) i 28.09.2024 w godz. 7.00 – 11.30 (zapisy i weryfikacja zgłoszeń).

• Nagrody i klasyfikacje
Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN ( 1-3 miejsce K i M) zostaną przyznane statuetki oraz nagrody finansowe.
Zwycięzcom klasyfikacji „Mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” ( 1-3 K i M ) zostaną przyznane statuetki.
Zawodnikom w kategoriach wiekowych zostaną przyznane statuetki okolicznościowe.
Warunkiem otrzymania wszelkich nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii ich wręczania. Nie wysyłamy nieodebranych nagród pocztą.
Dekoracja zawodników odbędzie się w miejscu startu/mety:
Godz. 14.00 Ślężańska Dycha
Godz. 15.00 Górski Półmaraton Ślężański
Godz. 16.00 Maraton
Godz. 17.00 Sztafeta
Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika w przypadku nieregulaminowego zachowania na trasie biegu, lub w wyniku jej skrócenia.
W uzasadnionych sytuacjach stosowane będą również kary czasowe.
Protesty dotyczące wyników biegów rozpatrywane będą tylko do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych dystansów.
Klasyfikacja poszczególnych dystansów prowadzona będzie w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
1. 18 – 29 lat
2. 30 – 39 lat
3. 40 – 49 lat
4. 50 – 59 lat
5. 60 lat i więcej
Nagrody w kategoriach wiekowych dublują się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.
Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.
Prowadzona będzie również klasyfikacja w kategorii mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka mogą być klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji w formularzu zapisów.
Ślężański Festiwal Biegowy jest honorowany w Lidze Biegów Górskich.

• Zakończenie imprezy
Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

• Postanowienia końcowe
Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.
Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.
Zawodnik startując w festiwalu wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach leśnych po których przebiega trasa zawodów.
Numer startowy zawodnika musi być przypięty do stroju w czasie udziału w zawodach pod groźbą dyskwalifikacji.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizator

REGULAMIN SZTAFETY
Start: 28.09.2024 godz. 09.00
Dystans: 11-33-23 km

Przewyższenia: + 2750 m.

Pierwszy etap to pierwsze 10 km trasy maratonu. Zawodnik stosuje się na trasie do oznaczeń maratonu i dziesiątki.

Drugi etap to dalsze 33 km trasy maratonu. Zawodnik stosuje się do oznaczeń maratonu.

Trzeci etap to 23 km trasą półmaratonu. Zawodnik stosuje się do oznaczeń półmaratonu.

• Pomiar i limity czasu i zawodników.
Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Organizator określa limit czasu na 8,5 godziny, w tym limit pierwszego etapu to 1.5h. Drugiego etapu 4h. Trzeciego etapu 3h.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

• Punkty żywieniowe:
Pierwszy etap: Szczyt Ślęży (4.5 km trasy).

Drugi etap: „Rozdroże Aliny” punkt styku czarnego szlaku z drogą asfaltową pomiędzy Przełęczą Tąpadła a Sadami (10 km trasy), Sulistrowiczki ul. Leśna (22 km trasy) szczyt Ślęży ( 29 km trasy).

Trzeci etap: Szczyt Ślęży (4.5 km trasy), Sulistrowiczki ul. Leśna (12 km trasy), ponownie szczyt Ślęży (19 km trasy)

Na punktach żywieniowych do dyspozycji zawodników będą: woda, cola, izotonik, owoce, ciastka.
Na punkcie w Sulistrowiczkach i na „Rozdrożu Aliny” (punkt styku czarnego szlaku z drogą asfaltową z Przełęczy Tąpadła do Sadów) dopuszcza się udział własnego suportu (łatwy dojazd drogami powiatowymi).

• Warunki uczestnictwa opłaty
W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 28.09.2024 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe. Rejestracja bez opłaty wpisowej jest nieważna i nie jest gwarancją startu.
Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność, są zdrowi i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.
Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.
Samo pojawienie się zawodnika na liście startowej, bez wniesienia opłaty (znaczek OK) jest nieważne i nie upoważnia do startu w imprezie.
Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów.
Opłata startowa (za 3 osobowy zespół) w sztafecie wynosi:
– wpłacona do dnia 23.08.2024 – 420 zł.
– wpłacona między 23.08.2024 a 28.09.2024 i w dniu startu – 480 zł.

W przypadku dodatkowego wyboru koszulki opłata wzrasta o 90 zł, a bluzy z kapturem 250zł.
Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.
Wpisowe wpłacone w biurze zawodów nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

Opłata nie podlega zwrotowi, można ją przenosić na innego zawodnika lub na następne zawody przy zgłoszeniu do 23.09.2024. W przypadku zastosowania QR KODÓW do odbioru numeru startowego upoważniony jest okaziciel kodu. To upraszcza odstąpienie pakietu innej osobie, jednak komplikuje pracę biura zawodów bezpośrednio przed startem, dlatego w miarę możliwości powinno się przeprowadzić zamianę danych przed 23 września (zamknięcie bazy danych i druk numerów startowych).

Opłata startowa obejmuje:

– numer startowy + agrafki
– koszulkę techniczną (dodatkowo płatną)
– statuetki dla zwycięzców
– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg
– napoje i ciastka na trasie biegu
– posiłek po biegu
– opiekę medyczną.

• Zgłoszenia do biegu
Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: WWW.datasport.pl WWW.kbsobotka.pl
Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów budynek Domu Turysty pod Wieżycą przy ul. Armii Krajowej 13.
Biuro zawodów będzie czynne 27.09.2024 w godz. 17.00 – 20.00 oraz 28.09.2024 w godz. 7.00 – 9.00 (weryfikacja zgłoszeń i wydawanie pakietów).

• Nagrody i klasyfikacje
Najlepszym zespołom w kategorii OPEN ( 1-3 miejsce) zostaną przyznane nagrody. W przypadku uzbierania się więcej niż 5 zespołów w każdej kategorii, rozszerzymy klasyfikację do zespołów: męski, żeński i mix.
Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.
Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.
Dekoracja zawodników odbędzie się o godzinie 17.00 w miejscu startu/mety.
Protesty dotyczące wyników biegów przyjmowane będą tylko do godziny 17.00 (do dekoracji zwycięzców). Zakończenie biegu o godzinie 17.00.
Sztafeta jest klasyfikowana w Lidze Biegów Górskich.

• Postanowienia końcowe
Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.
Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.
Zawodnik startując w maratonie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych przez które przebiega trasa zawodów.
Numer startowy zawodnika musi być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.


Warning: Undefined array key "SHOPPING_CART" in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php on line 79

Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php:79 Stack trace: #0 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template.php(790): require_once() #1 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/inford3/f...', true, Array) #2 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/general-template.php(92): locate_template(Array, true, true, Array) #3 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/page.php(46): get_footer() #4 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/inford3/f...') #5 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/inford3/f...') #6 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/index.php(17): require('/home/inford3/f...') #7 {main} thrown in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php on line 79