NASZE BIEGI

7. Ślężański Bieg Młodzieżowy regulamin

Link do zapisów DATASPORT: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4873

Regulamin
7. Ślężańskiego Biegu Młodzieżowego 2019

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

 

 1. ORGANIZATOR

Klub Biegacza Sobótka
ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka, tel. 602251430

Współorganizator|
Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

PARTNERZY:
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka;
DATASPORT;
Biuro Nieruchomości „EKOGRUNT”
Serwis www.BezpieczneDziecko.eu;
Świdnicka Grupa Biegowa

Współpraca:

 • Komenda Miejska Policji w Sobótce;
 • Przychodnia Rodzinna „Kajderowicz – Biliński”;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce
 1. CEL IMPREZY

– popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci,
– popularyzacja biegania jako dyscypliny sportowej oraz najprostszej formy ruchu,
– poszukiwanie utalentowanej młodzieży,
– integrowanie młodzieży oraz wskazywanie biegania jako pozytywnej pasji
– promowanie Sobótki i okolic
– aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie współpracy przy organizacji imprezy

 1. TERMIN I MIEJSCE

– 19. czerwca 2019 roku (środa przed Bożym Ciałem), godz. 18:00
– Sobótka, Rynek

4.TRASA

– większość biegów zostanie przeprowadzona na pętli o długości 500m ze startem i metą przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Opis trasy: Start przed UMIG, skręt w prawo w ul. Kościuszki , za kościołem skręt w prawo w ul. Szkolną, skręt w prawo w św. Jakuba i powrót do Rynku.

– najmłodsze roczniki biegną na trasie o długości ok. 150m ze startem na Placu Wolności i metą przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

 1. Program i dystanse
 • godz. 15.00 zamknięcie ruchu kołowego na trasie biegu wg planu organizacji ruchu;
 • godz. 18.00 bieg dziewcząt rocznik 2014 i 2015 (trasa ok. 150 m);
 • godz. 18.05 bieg chłopców rocznik 2014 i 2015 (trasa ok. 150 m);
 • godz. 18.10 bieg dziewcząt rocznik 2012 i 2013 (trasa ok. 150 m);
 • godz. 18.15 bieg chłopców rocznik 2012 i 2013 (trasa ok. 150 m);
 • godz. 18.20 bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2010 i 2011 (trasa 500 m);
 • godz. 18.40 bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2008 i 2009 (trasa 1000 m);
 • godz. 19.00 bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2006 i 2007 (trasa 1500 m);
 • godz. 19.20 bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2003, 2004, 2005 (trasa 1500 m);
 • godz. 19.30 – 19.45 dekoracja zwycięzców (każdy rocznik klasyfikowany oddzielnie);
 • około godz. 21.00 ponowne otwarcie ruchu drogowego w centrum Sobótki.

Start i meta: Rynek przed Urzędem Miasta i Gminy.

Trasa na powtarzalnej pętli o długości 500 m dla roczników od 2003 do 2011.

Roczniki 2012, 2013, 2014, 2015 startują z ulicy Św. Jakuba w odległości ok. 150 m od mety.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

– uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba z rocznika od 2003 do 2015.

Wymagane jest podpisanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego, w obecności pracownika Biura Zawodów lub zgoda Dyrektora Szkoły zawodnika z pieczątką oraz legitymacja szkolna. Za badania lekarskie uczestników biegu, stan zdrowia oraz przygotowanie fizyczne odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie prawni lub dyrektorzy szkół, w zależności od tego, kto podpisał zgodę na uczestnictwo zawodnika.

Rozpoczęcie zapisów: 06.05 2019.

Zakończenie zapisów: 14.06.2019, godz. 12:00.

UWAGA! Osoby, które będą się zgłaszać po 06.06.2019 nie będą mieli wyboru rozmiaru koszulki.
Rozmiar koszulek dla nich będzie losowy.

Zgłoszenia indywidualne oraz zbiorowe wyłącznie poprzez system DATASPORT na stronie www.datasport.pl lub poprzez linki dostępny na stronie www.kbsobotka.pl w zakładce Ślężański Bieg Młodzieżowy.

Za zgłoszenie zawodnika uważa się rejestrację w portalu zapisów DATASPORT oraz wniesienie opłaty startowej zanim zostanie osiągnięty limit 500 zawodników!!!

Zawodnik zapisany ale bez wniesionej opłaty nie będzie widoczny na liście startowej i nie jest uważany za zgłoszonego. Po osiągnięciu limitu 500 zawodników opłata za takiego zawodnika nie będzie możliwa. Lista zawodników zostaje zamknięta w dniu 06.06.2019 roku o godzinie 20:00. Po tej dacie zgłoszenia możliwe będą tylko w dniu zawodów na formularzu zgłoszeniowym w Biurze Zawodów w godz. 15.00 – 17.30, jeżeli wcześniej nie zostanie przekroczony limit 500 opłaconych zawodników. Nie gwarantujemy pełnych pakietów startowych dla zapisujących się w dniu Biegu. Weryfikacja zawodników, odbiór numerów startowych i pakietów w Biurze Zawodów:

 • w przeddzień zawodów we wtorek 18.06.2019 r. od godziny 17.00 do godziny 20.00 w Biurze Nieruchomości „EKOGRUNT” w Sobótce, Rynek 11;
 • w dniu zawodów od godz. 10.00 do godz. 15.00 jak wyżej;
 • w dniu zawodów od godz. 15.00 do godz. 17.30 na Rynku przed urzędem Miasta.

Obowiązuje limit 500 zgłoszonych i opłaconych zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń i opłat.

W przypadku odbioru pakietu startowego przez uczestnika biegu i nie podjęcia się udziału w biegu uczestnik zobowiązany jest do dopłacenia kwoty 20 zł jako równowartości otrzymanego pakietu startowego.

Organizator biegu Klub Biegacza Sobótka przewiduje możliwość zwiększenia limitu zgłoszonych zawodników o dodatkowe 50 miejsc z pełnopłatnym pakietem startowym wynoszącym 40 zł (numery startowe od 501 do 550).

Rejestracja w systemie DATASPORT oraz wniesienie opłaty startowej. w symbolicznej wysokości 20,00 PLN (pozostała część dotowana przez KB SOBÓTKA) lub 40 PLN (pełnopłatnej) dla zgłoszeń powyżej ilości 500 zawodników.

 1. OPŁATA STARTOWA

– 20,00 PLN (pozostała część dotowana przez KB SOBÓTKA) lub 40 PLN (pełnopłatnej) dla zgłoszeń powyżej ilości 500 zawodników.

– liczba startujących ograniczona do 500 osób, o zgłoszeniu do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń

 

 1. KLASYFIKACJA

Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla każdego rocznika oddzielnie od 2003 do 2015, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców (26 klasyfikacji).

 

 1. NAGRODY
 • wszyscy uczestnicy biegu, otrzymają pamiątkowe medale i koszulki;
 • wszyscy uczestnicy biegu, biorą udział w losowaniu nagród specjalnych ufundowanych przez sponsorów i przyjaciół biegów – między innymi tabletu;
 • warunkiem otrzymania nagrody jest osobista obecność zawodnika podczas losowania oraz pokazanie numeru startowego;
 • nagradzane statuetkami będą wszystkie roczniki od 2003 do 2015 oddzielnie w kategorii dziewcząt

i chłopców (26 klasyfikacji!) za miejsca od I do III;

 • puchar Burmistrza Sobótki otrzyma szkoła z Gminy Sobótka, która wystawi najliczniejszą reprezentację w stosunku do liczby wszystkich uczniów z danych szkół;
 • puchar Klubu Biegacza otrzyma najliczniej reprezentowana drużyna/szkoła spoza Gminy Sobótka;
 • zakończenie zawodów i wręczenie nagród dla wszystkich grup biegowych odbędzie się przed Urzędem Miasta na Rynku w Sobótce.

 

 1. DEKORACJE

– ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 19:30 na placu przed Urzędem Miasta i Gminy Sobótka

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 • biegi odbędą się bez względu na pogodę i stan nawierzchni na trasie biegu;
 • organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie zawodów;
 • organizator zapewnia wodę dla wszystkich zawodników na Mecie biegu;
 • organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie i nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • uczestnicy przyjeżdżają do Sobótki na własny koszt;
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian programu zawodów w tym regulaminu w zależności od uzyskiwanych zgód w tym obostrzeń ze strony służb porządkowych;
 • interpretacja zapisów ww. regulaminu należy tylko i wyłącznie do Organizatora zawodów

i Dyrektora Biegu;

 • wyniki biegu będą opublikowane w ciągu 48 godzin po zakończeniu zawodów na stronie www.kbsobotka.pl i datasport.pl.

UWAGA:

Przy dokonywaniu rejestracji w systemie DATASPORT proszę zwracać szczególną uwagę czy podane niżej rozmiary dziecięce (rozmiar = szerokości koszulki mierzona w klatce piersiowej w stosunku do długość koszulki) odpowiadają parametrom rejestrowanego zawodnika:

 • rozmiar 4 = szerokość 35 cm – długość 50 cm
 • rozmiar 8 = szerokość 41 cm – długość 55 cm
 • rozmiar 12 = szerokość 43 cm – długość 60 cm
 • rozmiar 116 = szerokość 46 cm – długość 65 cm

Jest to koszulka techniczna z krótkim, reglanowym rękawem. Posiada krągły kołnierzyk z krytymi szwami, a boczne przeszycia wykończone są nitką w kolorze tkaniny. Cała koszulka wykonana jest

z oddychającej tkanina łatwej w praniu i suszeniu.

Ważne informacje dla rodziców:

 • nie ma możliwości zapisania dziecka na już istniejące konto rodzica w systemie DATASPORT. Najlepszym rozwiązaniem jest założenie dziecku osobnego konta w systemie DATASPORT na jego własny adres mailowy. Jeśli dziecko nie posiada własnego adresu e-mail, to należy je założyć. Dopuszczalne jest również zgłoszenie zawodnika poprzez adres np. starszego rodzeństwa;
 • zawodnik, który ukończy bieg w asyście osoby dorosłej tudzież będzie trzymany lub ciągnięty za rękę nie zostanie sklasyfikowany, a co się z tym również i wiąże w razie zajęcia miejsca od I do III nie będzie uwzględniony przy dekoracji zwycięzców;
 • wodę do picia zapewnia firma BONART.

 

 

Dyrektor Biegu:

Antoni Stankiewicz

 

 

Dane kontaktowe:

Antoni Stankiewicz
GSM: 602 251 430
e-mail: szef@antex.pl

 

Zastępca Dyrektora Biegu:
Przemysław Demków
GSM: 501 344 885
e-mail: przemek@aris.pl

 

Zastępca Dyrektora Biegu:
Wojciech Kacperski
GSM: 663082503
e-mail: stadion@soksir.sobotka.pl

 

Kierownik Zabezpieczenia Trasy:
Adam Michalski
GSM: 693 802 658
e-mail: adamussob@interia.pl

 

Dyrektor Biura Zawodów
Maciej Tomaszczak
GSM: 604 441 193
e-mail: sobotka@tomaszczak.pl

 

Sędzia Główny
Maciej Głowacki
GSM: 664804418
e:mail: glowacz59@gmail.com


Warning: Undefined array key "SHOPPING_CART" in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php on line 79

Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php:79 Stack trace: #0 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template.php(790): require_once() #1 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/inford3/f...', true, Array) #2 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/general-template.php(92): locate_template(Array, true, true, Array) #3 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/page.php(46): get_footer() #4 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/inford3/f...') #5 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/inford3/f...') #6 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/index.php(17): require('/home/inford3/f...') #7 {main} thrown in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php on line 79