NASZE BIEGI

8. Górski Zimowy Maraton Ślężański 2023 – REGULAMIN

I. Cel imprezy

Celem Górskiego Zimowego Maratonu Ślężańskiego jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i turystyki górskiej na Ziemi Ślężańskiej.

II. Organizator

Klub Biegacza Sobótka
Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka
www.kbsobotka.pl

III. Termin i miejsce startu

14-01-2023 godz. 09:00 maraton i 10.00 półmaraton.
Miejsce startu i mety to plac przy Domu Turysty pod Wieżycą w Sobótce przy ul. Armii Krajowej 13.

IV. Trasa i dystans

Dystans: 43 km i 24 km
W ramach Maratonu rozegrana będzie klasyfikacja na połowie dystansu. Zawodnicy, którzy wcześniej nie zadeklarują startu w półmaratonie, a ukończą bieg główny po pierwszej pętli, będą sklasyfikowani w wynikach półmaratonu, ale nie będą klasyfikowani w kategorii OPEN.

Trasa prowadzi szlakami turystycznymi dookoła góry, przez partie podszczytowe i szczyt Ślęży.
1 pętla: Przełęcz pod Wieżycą (start) – czarny szlak w kierunku wsi Strzegomiany, obok Źródła Joanny, Traktem Bolka do Rozdroża Holteia, gdzie zawraca ukośnie do góry, przecina czerwony szlak i kieruje się nadal w górę. Po ok. 1 km przecina ponownie czerwony i jednocześnie żółty szlak i Drogą pod Skałami, wzdłuż granicy rezerwatu, mijając szlak niebieski, Źródło Św. Jana i Kolibę dochodzi ponownie do niebieskiego szlaku, którym przez Skalną Perć, Olbrzymki i Zbójnickie Skały kieruje się na szczyt Ślęży. Ze szczytu żółtym szlakiem zbiega do Polany z Dębami, skręca w lewo opuszczając go i po zetknięciu z czarnym szlakiem, kieruje się przez Rozdroże Sulistrowickie do Przełęczy Tąpadła (Punkt żywieniowy, zabezpieczenie-medyczne).  Z Przełęczy czarnym szlakiem w kierunku zachodnim (pomijając drogę asfaltową) i ściśle wg szlaku do Przełęczy pod Wieżycą. (Punkt żywieniowy, zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu)

2 pętla: Żółtym szlakiem przez Wieżycę do zetknięcia się z czerwonym szlakiem (wiata). Następnie tuż powyżej Źródła Jakuba, na Rozdrożu pod Kamiennym Krzyżem, trasa odbija ze szlaków w prawo i kieruje się drogą w dół do Rozdroża Bialskiego, na którym środkową drogą łączy się ze szlakiem zielonym przy Źródle Ślężan. Dalej za Skalnymi Czapkami zbiega się ze szlakiem niebieskim i kieruje do Przełęczy Tąpadła. (Punkt żywieniowy, zabezpieczenie-medyczne).  Z Przełęczy, czarnym szlakiem w kierunku wschodnim do Rozdroża Sulistrowickiego. Tu odbija ze szlaku i po ok. 2 km oraz przecięciu czerwonego szlaku, na rozdrożu skręca w ukośnie w prawo w dół, i po 0,5 km ponownie zakosem w lewo, w Tereśną Drogę. (Trasa na tym odcinku układa się w literę Z). Następnie wzdłuż drogi. Po ominięciu wsi Strzegomiany, przy Źródle Lustiga w lewo i czerwonym szlakiem w kierunku szczytu, a po dojściu do czarnego szlaku zbiega w prawo do Przełęczy pod Wieżycą (meta).

V. Pomiar i limity czasu.

Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Organizator określa limit czasu maratonu na 7 godzin, a półmaraton 5 godzin.
Protesty dotyczące wyników rozpatrywane będą nie później niż do godziny dekoracji poszczególnych dystansów – półmaraton godz. 15.00, maraton godz. 16.00.
Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do kontaktu z telefonicznego z organizatorem i udania się do najbliższego punktu żywieniowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

VI. Punkty żywieniowe

Punkty żywieniowe znajdują się: przy parkingu na Przełęczy Tąpadła (dwa razy) oraz na Przełęczy Pod Wieżycą (miejsce startu i mety).
Na punktach żywieniowych do dyspozycji zawodników będą: woda, Izo, gorąca herbata, zupa, ciastka i owoce.

Organizator nie planuje używania kubków plastikowych na punktach żywieniowych. Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania własnego kubka lub bidonu.

VII. Warunki uczestnictwa opłaty

W maratonie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 14.01.2023 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.
Zawodnicy, dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.
Warunkiem udziału w klasyfikacji mieszkańców Miasta i Gminy Sobótka jest zamieszkiwanie w gminie lub pochodzenie z miasta i Gminy Sobótka oraz (przede wszystkim) wcześniejsze zaznaczenie tej opcji w formularzu zapisów.
Zawodnicy zobowiązani są do posiadania na trasie biegu folii NRC. Będą prowadzone wyrywkowe kontrole na trasie i mecie. Brak folii skutkował będzie karą czasową. W przypadku stroju niedostosowanego do warunków atmosferycznych brak folii skutkował będzie dyskwalifikacją zawodnika.
Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.
Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem lub opcjonalnie qr kod w formie wydruku lub w telefonie i innym nośniku.

Opłata startowa w GZMŚ wynosi:
– wpłacona do dnia 09.12.2022 – 180 zł maraton . Półmaraton 140 zł.
– wpłacona między 09.12.2022 a 14.01.2023 i w dniu startu – 200 zł maraton.  Półmaraton 160 zł.

W przypadku wyboru opcji z koszulką lub bluzą opłata wzrasta o cenę tych artykułów zamieszczoną w formularzu zapisów.

Zapisanie się w formularzu DataSport bez wniesienia opłaty startowej (litery OK w rubryce zawodnika) jest nieważne i nie będzie brane pod uwagę po zamknięciu zapisów na kilka dni przed biegiem (konieczność wydrukowania numerów startowych). Ilość przygotowanych pakietów startowych ustalana jest w oparciu o listę zawodników opłaconych.

Wpisowe wpłacone po 2 stycznia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.
Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.
Opłata nie podlega zwrotowi. Można ją przenieść na innego zawodnika do dnia 06.01.2022 r. za dodatkową opłatą wysokości 20 zł.
Opłata startowa obejmuje:
– numer startowy i pakiet startowy
– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg
– upominki przygotowane przez sponsorów i patronów biegu
– statuetki dla zwycięzców kategorii open, kategoriach wiekowych oraz klasyfikacji mieszkańców miasta i Gminy Sobótka
– gorące napoje, zupa, owoce i ciastka na trasie biegu
– posiłek i gorące napoje po biegu

VIII. Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.datasport.pl  www.kbsobotka.pl i w kalendarzu Ligi Biegów Górskich.

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów — budynek Domu Turysty pod Wieżycą  przy ul. Armii Krajowej 13.
Biuro zawodów będzie czynne 13.01.2023 w godz. 17.00 – 21.00 (zapisy weryfikacja zgłoszeń) i 14.01.2023 od 07.00 – 10.00 (zapisy i weryfikacja zgłoszeń).

Odbiór pakietów za okazaniem wysłanego drogą e-mail QR KODU tylko w biurze zawodów w czasie jego pracy.  Nie wysyłamy  pakietów pocztą.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia zapisów na bieg tydzień przed zawodami.

IX. Nagrody i klasyfikacje na obydwu dystansach.

Dekoracja zwycięzców półmaratonu w kategorii OPEN, kategorii wiekowych i klasyfikacji Gminy Sobótka odbędzie się o godzinie 15.00
Dekoracja zwycięzców maratonu w kategorii OPEN, kategorii wiekowych i klasyfikacji Gminy Sobótka odbędzie się o godzinie 16.00
Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN zostaną przyznane statuetki oraz nagrody finansowe. Nagradzane będą pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji kobiet i pierwsze trzy miejsca klasyfikacji mężczyzn.
Zawodnikom zajmującym pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych zostaną przyznane statuetki okolicznościowe.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka będą klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka”. Nagradzane będą pierwsze 3 miejsca kobiet i pierwsze 3 miejsca mężczyzn.
Zwycięzcom klasyfikacji „Mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” zostaną przyznane statuetki.
Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii ich wręczania, nie wysyłamy nieodebranych nagród.
Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

Klasyfikacja maratonu i półmaratonu prowadzona będzie w kategoriach:
M. K. 18 – 29 lat
M. K. 30 – 39 lat
M. K. 40 – 49 lat
M. K. 50 – 59 lat
M. 60 lat i więcej

Nagrody się dublują. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej będą nagradzani również w swoich kategoriach wiekowych.

X. Zakończenie imprezy

Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

XI. Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia opiekę medyczną w strefie startu/mety biegu..
Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.
Zawodnik startując w maratonie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów i promocji imprezy.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach leśnych przez które przebiega trasa zawodów.
Numer startowy zawodnika musi być umieszczony z przodu lub z tyłu w widocznym miejscu. Zawodnik bez numeru startowego z podklejonym chipem nie zostanie zarejestrowany przez pomiar czasu na starcie, półmetku i mecie biegu, co skutkować będzie brakiem wyniku (DNF).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

logo_podstawowe