NASZE BIEGI

7. Bieg Kreta 2021

Regulamin 7. Biegu Kreta – dystans Hardcore (377 km): Ślęża – Śnieżka – Śnieżnik – Ślęża

Uwaga! Zmiana formuły imrezey ze względu na Covid.

Bieg Kreta zostanie zorganizowany jako indywidualny rajd górski. Wyzwanie dla osób, które pragną zmierzyć się z trasą Trójkąta Sudeckiego.

Niestety musimy zrezygnować z elementów współzawodnictwa sportowego takich jak oprawa na mecie, obecność publiczności, nagród dla zawodników. Nie przewidujemy też fizycznej odprawy przed startem.

Dla wszystkich uczestników z opłaconym startem zapewniamy:
1) Maseczki okolicznościowe (nie są wymagane w lasach, parkach i zieleńcach)
2) Wypożyczenie odbiorników GPS w celu monitoringu pozycji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz udokumentowania przebytej trasy.
3) Pakiety startowe zawierające między innymi mapę trasy, maseczkę oraz oznaczenia depozytów.

 1. Cel imprezy

Bieg ma charakter wyzwania wystosowanego do śmiałków, którzy zdecydują się zmierzyć z legendarnym Trójkątem Sudeckim ŚŚŚ.

Ślęża-Śnieżka-Śnieżnik-Ślęża

Sudecki Trójkąt, zwany „Idiotycznym”

Sudecki Święty Graal

Jego idea powstała jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku, a mimo upływu lat ŚŚŚ wciąż pozostawał niezdobyty…. do czasu szóstej edycji Biegu Kreta, a pierwszej na dystansie Hardcore.

376.6 km w 100 godzin! Oto wyzwanie!

 1. Organizator

Klub Biegacza Sobótka

Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka

www.kbsobotka.pl

 1. Termin i miejsce startu

15-04-2020 r.  14.04.2021 r. godz. 16.00, Winiarnia Celtica, Sobótka, ul. Czysta 1.

Odprawa o godzinie 15.00.

(termin zmieniony ze względu na epidemię SARS-CoV-2)

 1. Trasa i dystans

Dystans: 376.6 km (Sobótka – Ślęża – Chełmiec – Śnieżka – Waligóra – Łomnicka Równia – Śnieżnik – Kłodzka Góra – Wzgórza Niemczańskie – Ślęża – Sobótka)

Przewyższenia: 11 800 m

Trasa nie jest oznakowana taśmami ani innymi znacznikami z wyjątkiem oznaczeń szlaków turystycznych! W 99% wiedzie szlakami turystycznymi. Zawodnik jest zobowiązany zadbać o nawigację na podstawie map, rozpiski szlaków oraz tracków GPX.

W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika może zostać na niego nałożona kara czasowa (20 min za każdy skrócony kilometr lub pominięte 100 m przewyższenia). Organizator może, ale nie musi, zaniechać nakładania kary, o ile zawodnik wyraźnie nadłożył drogi w innym miejscu, lub zmiana trasy nie przyniosła mu korzyści. Wszelkie decyzje będą podejmowane z duchem fair play. 

Za zdobycie Śnieżki wariantem trudniejszym przez Budniki i Skalny Stół przysługuje uczestnikom premia czasowa wysokości 1h. Za powrót wariantem trudniejszym, kolejna premia 1h. 

Start i Meta znajdują się w Winiarni Celtica przy ul. Czystej 1.

Meta do godziny 20.00 w niedzielę (4 dni po starcie).

Rekord trasy wśród mężczyzn wynosi 96:26:00.

Trasa nie została jeszcze ukończona przez kobietę.

 1. Pomiar, limity czasu i uczestników.

Pomiar czasu na mecie. Dodatkowo każdy uczestnik zostanie wyposażony w lokalizator GPS, dzięki któremu będzie można śledzić jego pozycję online.

Limit uczestników: 10 osób.

Jest to maksymalna ilość uczestników, przy której organizator jest w stanie zapewnić support na pierwszych 240 km, a zarazem która pozwala zachować unikalny, kameralny charakter biegu z przedstawieniem zmagań każdego zawodnika indywidualnie.

Organizator określa limit czasu na 100 godzin. Limit jest sztywny i organizator nie dopuszcza możliwości jego zmiany, bez względu na warunki na trasie.

Uczestnicy, którzy rezygnują z kontynuowania trasy lub nie ukończą wyzwania w limicie zobowiązani są do kontaktu z telefonicznego z organizatorem i udania się do najbliższego punktu żywieniowego, skąd zostaną przetransportowani do Sobótki.

Każdy z uczestników ma prawo kontynuować wyzwanie nawet po przekroczeniu cząstkowych limitów, jednak wówczas organizator nie gwarantuje supportu ani oprawy na mecie.

Organizator nie zapewnia transportu po upływie wyznaczonego czasu.

Po upływie 100 h organizator zmierzy dystans pokonany przez każdego uczestnika.

 1. Support

Na odcinku Sobótka-Śnieżka-Śnieżnik zawodnicy będą mieli support mobilny zorganizowany przez KB Sobótka.

Na odcinku Śnieżnik- Sobótka zawodnicy będą korzystać z punktów supportu Biegu Kreta 135, które znajdują się: Lądek-Zdrój, Przełęcz Łaszczowa, Grochowa, Gilów, Słupice.

Aby skorzystać z supportu, należy zmieścić się w limicie czasowym określonym dla każdego punktu:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Limity-i-support-2021_rev1-1024x522.png

* Limity supportu mogą zostać zmodyfikowane po opublikowaniu listy startowej.

Support mobilny Kb Sobótka zapewni uczestnikom transport ich rzeczy osobistych (depozyt złożony na starcie) oraz pożywienia. Waga depozytu nie może przekroczyć 10 kg. Dopuszczamy jedną sztukę bagażu.

Organizator zezwala uczestnikom na korzystanie z indywidualnego supportu. Uczestnicy są proszeni o zgłoszenie faktu korzystania z własnego wsparcia oraz przekazania danych kontaktowych do supporterów w celu synchronizacji logistyki.

 1. Warunki uczestnictwa opłaty

W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 14 kwietnia 2021 r. ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.

Uczestnicy startujący w rajdzie oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim.

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ze sobą: dokumentu tożsamości, naładowanego telefonu komórkowego, folii NRC, latarki i kompletu zapasowych baterii, pojemnika na wodę (bidony lub bukłak) min 1l. Kurtki przeciwdeszczowej/przeciwwiatrowej z kapturem, plecaka, elementów odblaskowych (krótkie odcinki prowadzą drogami publicznymi). Będą prowadzone wyrywkowe kontrole na trasie a szczególnie na mecie.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu rajdu.

Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpis na karcie startowej.

Opłata wynosi:

– wpłacona do dnia 15.02.2020 r. – 100 zł.

– wpłacona po 15.02.2020 r. – 150 zł.

Wpisowe należy wpłacać na konto: 22195000012006045040490002 w IDEA BANK S.A. W tytule imię i nazwisko z dopiskiem „Bieg Kreta Hardcore

Opłata nie podlega zwrotowi, ale do dnia 15.03.2020 r. jest możliwość przeniesienia jej na uczestnika z listy rezerwowej wskazanego przez organizatora.

Opłata startowa obejmuje:

– mapa trasy,

– wypożyczenie lokalizatora GPS,

– maseczkę okolicznoścową

 1. Zgłoszenia do rajdu

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.datasport.pl, WWW.kbsobotka.pl,

Otwarcie zapisów planujemy jesienią. Zgłoszenia będzie można przysyłać do 01.02.2020 r. (wyłącznie). Informacja o otwarciu zapisów zostanie ogłoszona na stronie Biegu Kreta oraz profilu facebookowym.

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów – Winiarnia Celtica, Sobótka ul. Czysta 1

Biuro zawodów będzie czynne 14.04.2021 r. od godz. 14.00 (weryfikacja zgłoszeń, odprawa).

 1. Nagrody i klasyfikacje

Pierwszej trójce open oraz pierwszej trójce kobiet zostaną wręczone nagrody pamiątkowe.

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy.

Organizator przewiduje dwie klasyfikacje:

1) Klasyfikacja „Bieg Kreta Hardcore 100h” – obejmuje wyłącznie zawodników, którzy pokonali pełną trasę w limicie 100 h.

2) Klasyfikacja „Trójkąt Sudecki bez limitu” – obejmuje zawodników, którzy zamknęli Trójkąt Sudecki poza limitem czasowym.

Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety przed wyznaczonym limitem nie będą klasyfikowani w Biegu Kreta Hardcore, mają jednak możliwość kontynuacji biegu po limicie, by otrzymać imienny certyfikat zdobycia Trójkąta Sudeckiego ŚŚŚ.

Ich ostateczny czas na mecie zostanie zmierzony i opublikowany, o ile opóźnienie nie przekroczy żywotności baterii nadajnika GPS.

W przypadku przekroczenia limitu czasowego organizator nie gwarantuje supportu ani oprawy na mecie.

Ze względu na zmianę forumuły imprezy, nie przewidujemy nagród.

 1. Poziom sportowy i procedura kwalifikacji zawodników

Uczestnicy chcący podjąć się wyzwania na tej trasie zostaną zweryfikowani przez organizatora.

Warunkami niezbędnymi do zgłoszenia swojej kandydatury są:

– ukończenie biegu na dystansie minimum 148 km.

– ranking ITRA 500 lub wyższy (nie wiesz, jaki jest Twój aktualny ranking, sprawdź >tutaj<).

– przesłanie krótkiej informacji o sobie i motywacji startu w Biegu Kreta Hardcore na adres kret@kbsobotka.pl z dopiskiem „Bieg Kreta Hardcore”.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów przekroczy limit 10 osób, organizator dokona wyboru kandydatów.

Głównym kryterium naboru (7 miejsc) będzie poziom sportowy (ranking ITRA general).

Ponadto organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania 3 miejsc dla: członków KB Sobótka, kobiet, oraz wolontariuszy/uczestników poprzedniej edycji Biegu Kreta (o ile zawodnicy spełnią warunki progowe).

Procedura kwalifikacji:

1. Przyjmowanie zgłoszeń do 01.02.2020 r. (wyłącznie). Po tym terminie organizator opublikuje listę główną kandydatów oraz listę rezerwową.

2. Uiszczenie opłat za bieg do 15.02.2020 r. Osoby, które nie opłaciły startu zostaną wykreślone z listy głównej, a ich miejsce zajmą zawodnicy z listy rezerwowej.

Termin płatności dla osób z listy rezerwowej — jeden tydzień od momentu otrzymania wiadomości o wpisaniu na listę główną. Osoby z listy rezerwowej, które opłaciły startowe, a nie zakwalifikowały się do Kreta Hardcore, będą miały zagwarantowany start w Biegu Kreta 148.

 1. Zakończenie imprezy

Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, możliwe będzie również skorzystanie z natrysków i noclegu (konieczna wcześniejsza rezerwacja).

 1. Postanowienia końcowe

Uczestnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

Uczestnik, startując w rajdzie, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rajdu.

Uczestnicy zobowiązani są do nieśmiecenia na trasie przestrzegania zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych, przez które przebiega trasa zawodów.

Numer startowy uczestnika musi być umieszczony z przodu lub z tyłu w widocznym miejscu pod groźbą dyskwalifikacji.

Protesty rozpatrywał będzie organizator po zakończeniu rajdu. Można je zgłaszać mailowo na adres: kret@kbsobotka.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Regulamin 7. Biegu Kreta – dystans króki (135 km): Śnieżnik – Ślęża

W związku z ograniczeniami antycovidowymi zdecydowaliśmy się na zmianę formuły imprezy, by dostosować ją do aktualnych przepisów. Bieg Kreta zostanie zorganizowany jako indywidualny rajd górski.Wyzwanie dla osób, które pragną zmierzyć się z trasą Trójkąta Sudeckiego (cały Trójkąt dla zapisanych na Hardcore oraz jeden bok Trójkąta dla uczestników Kreta 135). Niestety musimy zrezygnować z elementów współzawodnictwa sportowego takich jak oprawa na mecie, obecność publiczności, nagród dla zawodników. Nie przewidujemy też fizycznej odprawy przed startem. Dla wszystkich uczestników z opłaconym startem zapewniamy:1) Maseczki okolicznościowe (nie są wymagane w lasach, parkach i zieleńcach)2) Transport z Sobótki do Kletna z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń w komunikacji (dotyczy tylko uczestników Kreta 135)3) Wypożyczenie odbiorników GPS w celu monitoringu pozycji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz udokumentowania przebytej trasy.4) Przepaki w trzech miejscach na trasie5) Pakiety startowe zawierające między innymi mapę trasy, maseczkę oraz oznaczenia depozytów. Ponadto dla zwiększenia bezpieczeństwa i zachowania dystansu społecznego uczestnicy rajdu będą wypuszczeni na trasę w co najmniej 10-metrowych odstępach. I. Cel imprezy

Bieg Kreta jest towarzyskim rajdem turystycznym na trasie Śnieżnik – Ślęża. Celem imprezy jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, turystyki górskiej i Ziemi Ślężańskiej.

II. Organizator
Klub Biegacza Sobótka
Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka
www.kbsobotka.pl

III. Termin i miejsce startu
17.04.2020 r. 16.04.2021 r. godz. 20.00, Winiarnia Celtica, Sobótka, ul. Czysta 1 – odprawa i o godzinie 21.00 wyjazd autokaru (ów) do Kletna.
Start – godz. 23.59 – Kletno, Muzeum Ziemi

(termin zmieniony ze względu na epidemię SARS-CoV-2)

IV. Trasa i dystans
Dystans: 135 km (Kletno – Śnieżnik – Ślęża – Sobótka)
Przewyższenia: 5500 m w dół, 4700 m w górę.

Trasa nie jest oznakowana taśmami ani żadnymi znacznikami z wyjątkiem oznaczeń szlaków turystycznych.
Od startu w Kletnie, trasa prowadzi szlakami turystycznymi – żółtym do schroniska pod Śnieżnikiem, skąd zielonym na szczyt Śnieżnika i przez Sadzonki, Dziczy Grzbiet, Płoszczyniec do drogi asfaltowej, na której początkowo żółtym szlakiem a później, gdy szlak skręca w lewo, dalej serpentynami do przecięcia drogi ze szlakiem niebieskim, który po chwili skręca w prawo. Niebieskim przez Wielkie Rozdroże, Jawornik Kobyliczny do Starego Gierałtowa i dalej mijając ruiny Zamku Karpień i Trojak do Lądka Zdroju. W Lądku (ok. 37 km) usytuowany będzie pierwszy punkt żywieniowy. Z Lądka wciąż niebieskim szlakiem przez Radochów, mijając Jaskinię Radochowską i przez Ptasznik w kierunku na Przełęcz Kłodzką, gdzie przecinając drogę asfaltową nr 46 na Grodzisko, Jelenią Kopę i Ostrą Górę na Przełęcz Łaszczową. Tu (ok. 60 km) drugi punkt żywieniowy. Stąd przez Kalwarię do Barda Śląskiego. Od Barda trasa prowadzi szlakiem żółtym do Ząbkowic Śląskich, a dalej szlakiem zielonym przez Gilów i Słupice do Przełęczy Tąpadła. Dalej żółtym szlakiem na szczyt Ślęży i czerwonym szlakiem do Sobótki. Meta w Winiarni Celtica przy ul. Czystej 1. Meta do godziny 20.00 w niedzielę 19 kwietnia.

V. Pomiar, limity czasu i uczestników.
Pomiar czasu na mecie + trackery GPS.
Limit uczestników: 80 osób.
Organizator określa limit czasu na 48 godzin.
Uczestnicy, którzy rezygnują z kontynuowania trasy lub nie ukończą rajdu w limicie, zobowiązani są do kontaktu z telefonicznego z organizatorem i udania się do/pozostania na/zawrócenia do najbliższego punktu żywieniowego, skąd zostaną przetransportowani do Sobótki.
Organizator nie zapewnia transportu po upływie wyznaczonego czasu.

VI. Punkty supportu
Punkty  znajdują się: Lądek Zdrój, Przełęcz Łaszczowa, Grochowa, Gilów, Słupice.
Na punktach w Lądku, Grochowej i Gilowie dostępne będą przepaki.

VII. Warunki uczestnictwa opłaty
W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 14 kwietnia 2021 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.
Uczestnicy, dokonując rejestracji i startując w rajdzie oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim.
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania na trasie biegu: dokumentu tożsamości, naładowanego telefonu komórkowego, folii NRC, latarki i kompletu zapasowych baterii, pojemnika na wodę (bidony lub bukłak) min. 1 l. Kurtki przeciwdeszczowej/przeciwwiatrowej z kapturem, plecaka, elementów odblaskowych (krótkie odcinki prowadzą drogami publicznymi). Będą prowadzone wyrywkowe kontrole na trasie a szczególnie na mecie.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu rajdu.
Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpis na karcie startowej.
Opłata wynosi:
– wpłacona do dnia 15.02.2020 r. – 100 zł.
– wpłacona między 16.02.2020 r. a dniem startu – 150 zł.
Wpisowe należy wpłacać na konto: 22 1950 0001 2006 0450 4049 0002 w IDEA BANK S.A. W tytule imię i nazwisko z dopiskiem „Bieg Kreta”

Organizator dopuszcza wcześniejsze zamknięcie zapisów na rajd w przypadku osiągnięcia limitu 80 osób.
Opłata nie podlega zwrotowi. Można ją przenieść na innego uczestnika do dnia startu.

Opłata startowa obejmuje:
– mapa trasy
– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą rajd
– wypożyczenie GPS
– maseczka
– transport na miejsce startu i ewentualne zwiezienie z trasy (z dowolnego punktu żywieniowego)

VIII. Zgłoszenia do rajdu
Zgłoszenia do rajdu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.datasport.pl, WWW.kbsobotka.pl.

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w biurze zawodów – Winiarnia Celtica, Sobótka ul. Czysta 1.

Biuro zawodów będzie czynne 16.04.2021 r. od godz. 10.00 (weryfikacja zgłoszeń, odprawa).

(termin zmieniony ze względu na epidemię SARS-CoV-2)

IX. Nagrody i klasyfikacje na obydwu dystansach.
Pierwszej trójce kobiet i mężczyzn zostaną wręczone nagrody pamiątkowe.
Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący rajd w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

X. Zakończenie imprezy
Po zakończeniu imprezy organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, możliwe będzie również skorzystanie z natrysków i noclegu (konieczna wcześniejsza rezerwacja).

XII. Postanowienia końcowe
Uczestnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.
Uczestnik, startując w rajdzie, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rajdu.
Uczestnicy zobowiązani są do nieśmiecenia na trasie przestrzegania zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych, przez które przebiega trasa zawodów.
Numer startowy uczestnika musi być umieszczony z przodu lub z tyłu w widocznym miejscu pod groźbą dyskwalifikacji.
Protesty rozpatrywał będzie organizator po zakończeniu rajdu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.


Warning: Undefined array key "SHOPPING_CART" in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php on line 79

Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php:79 Stack trace: #0 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template.php(790): require_once() #1 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/inford3/f...', true, Array) #2 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/general-template.php(92): locate_template(Array, true, true, Array) #3 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/page.php(46): get_footer() #4 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/inford3/f...') #5 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/inford3/f...') #6 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/index.php(17): require('/home/inford3/f...') #7 {main} thrown in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php on line 79