NASZE BIEGI

Regulamin Górskiego Zimowego Maratonu Ślężańskiego

 

I. Cel imprezy
Celem Górskiego Zimowego Maratonu Ślężańskiego jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i turystyki górskiej na Ziemi Ślężańskiej.

II. Organizator
Klub Biegacza Sobótka
Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka
www.kbsobotka.pl

III. Termin i miejsce startu
16-01-2016 godz. 09:00
Dom Turysty pod Wieżycą w Sobótce, ul. Armii Krajowej 13.

IV. Trasa i dystans
Dystans: 42 km i 21 km

Przewyższenia: wzrost wys. 925m, spadek wys. 920m.

W ramach Maratonu rozegrana będzie klasyfikacja na połowie dystansu. Zawodnicy, którzy wcześniej nie zadeklarują startu w półmaratonie a ukończą bieg główny po pierwszej pętli, będą sklasyfikowani w wynikach półmaratonu, jednakże nie będą brani pod uwagę przy dekoracji zwycięzców.

Przewyższenia:

Trasa prowadzi szlakami turystycznymi dookoła góry, przez partie podszczytowe i szczyt Ślęży.

1pętla:
Przełęcz pod Wieżycą (start) – czarny szlak w kierunku wsi Strzegomiany, obok Źródła Joanny, Traktem Bolka do Rozdroża Holteia, gdzie zawraca ukośnie do góry, przecina czerwony szlak i kieruje się wzdłuż granicy rezerwatu. Po ok. 1km przecina ponownie czerwony i jednocześnie żółty szlak i Drogą pod Skałami, wciąż wzdłuż granicy rezerwatu, mijając Źródło Św. Jana i Kolibę dochodzi do niebieskiego szlaku. Następnie przez Skalną Perć, Olbrzymki i Zbójnickie Skały kieruje się na szczyt Ślęży. Ze szczytu żółtym szlakiem zbiega do Polany z Dębami, skręca w lewo opuszczając szlak i po zetknięciu z czarnym szlakiem, kieruje się przez Rozdroże Sulistrowickie do Przełęczy Tąpadła (Punkt żywieniowy,zabezpieczenie-medyczne)
Z Przełęczy czarnym szlakiem w kierunku zachodnim i ściśle wg szlaku do Przełęczy pod Wieżycą. (Punkt żywieniowy, zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu)

2pętla:
Żółtym szlakiem przez Wieżycę do zetknięcia się z czerwonym szlakiem (wiata). Następnie tuż powyżej Źródła Jakuba, na Rozdrożu pod Kamiennym Krzyżem, trasa odbija ze szlaków w prawo i kieruje się drogą w dół do Rozdroża Bialskiego, na którym „środkową drogą” łączy się ze szlakiem zielonym przy Źródle Ślężan. Dalej za Skalnymi Czapkami zbiega się ze szlakiem niebieskim i kieruje do Przełęczy Tąpadła. (Punkt żywieniowy,,zabezpieczenie-medyczne)
Z Przełęczy, czarnym szlakiem w kierunku wschodnim do Rozdroża Sulistrowickiego. Tu odbija ze szlaku i po ok. 2km oraz przecięciu czerwonego szlaku, na potrójnym rozdrożu skręca w ukośnie w prawo w dół, i po 0,5km ponownie zakosem w lewo, w Tereśną Drogę. (Trasa na tym odcinku układa się w literę Z) Następnie wzdłuż drogi. Po ominięciu wsi Strzegomiany, przy Źródle Lustiga w lewo i czerwonym szlakiem w kierunku szczytu, a po dojściu do czarnego szlaku zbiega w prawo do Przełęczy pod Wieżycą (meta).

V. Pomiar i limity czasu i zawodników.
Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Limit zawodników: 400 osób.
Organizator określa limit czasu na 7 godzin.
Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do kontaktu z telefonicznego z organizatorem i pozostania lub zawrócenia do najbliższego punktu żywieniowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

VI. Punkty żywieniowe
Punkty żywieniowe znajdują się: przy parkingu na Przełęczy Tąpadła (dwa razy) oraz na Przełęczy Pod Wieżycą (miejsce startu i mety).
Na punktach żywieniowych do dyspozycji zawodników będą: gorąca herbata, zupa, ciastka.
Szatnie i natryski będą się znajdować przy biurze zawodów w budynku ŚOKSiR-u, ul. Św. Anny 12 oraz w Domu Turysty pod Wieżycą, ul. Armii Krajowej 13

VII. Warunki uczestnictwa opłaty
W maratonie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 16.01.2016 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.
Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.
Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.
Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpis na karcie startowej.

Opłata startowa w ZMŚ wynosi:

  • wpłacona do dnia 16.12.2015 – 100 zł. Półmaraton 60 zł.
  • wpłacona między 16.12.2015 a 16.01.2016 i w dniu startu – 120 zł. Półmaraton 80 zł.

Wpisowe wpłacone po 6 stycznia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.
Wpisowe należy wpłacać poprzez formularz zgłoszeniowy w systemie  DataSport.
Opłata nie podlega zwrotowi. Można ją przenieść na innego zawodnika do dnia 06.01.2016.

Opłata startowa obejmuje:

  • numer startowy + agrafki
  • zimowe elementy stroju biegowego
  • pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg
  • upominki przygotowane przez sponsorów i patronów biegu
  • gorące napoje i ciastka na trasie biegu
  • posiłek po biegu
  • folię NRC

VIII. Zgłoszenia do biegu
Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.datasport.pl, www.kbsobotka.pl, www.maratonypolskie.pl
Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów budynek ŚOKSiR przy ul. Św. Anny 12.

Biuro zawodów będzie czynne 15.01.2016 w godz. 17.00 – 21.00 (zapisy weryfikacja zgłoszeń) i 16.01,2016 od 07.00 – 09.00 (zapisy i weryfikacja zgłoszeń).

IX. Nagrody i klasyfikacje na obydwu dystansach.
Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN zostaną przyznane statuetki oraz nagrody finansowe. Nagradzane będą pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji kobiet i pierwsze trzy miejsca klasyfikacji mężczyzn.
Zawodnikom zajmującym pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych zostaną przyznane statuetki okolicznościowe.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka będą klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka”. Nagradzane będą pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji kobiet i pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji mężczyzn.
Zwycięzcom klasyfikacji „Mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” zostaną przyznane statuetki.
Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.
Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.
Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe po zakończeniu dekoracji.

Klasyfikacja maratonu prowadzona będzie w kategoriach:
M. K. 18 – 29 lat
M. K. 30 – 39 lat
M. K. 40 – 49 lat
M. K. 50 – 59 lat
M. K. 60 lat i więcej

X. Zakończenie imprezy
Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, możliwe będzie również skorzystanie z natrysków. Przy dobrych warunkach pogodowych, planowane jest ognisko.

XI. Postanowienia końcowe
Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.
Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.
Zawodnik startując w maratonie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych przez które przebiega trasa zawodów.
Numer startowy zawodnika musi być umieszczony z przodu lub z tyłu w widocznym miejscu pod groźbą dyskwalifikacji.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.


Warning: Undefined array key "SHOPPING_CART" in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php on line 79

Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php:79 Stack trace: #0 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template.php(790): require_once() #1 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template.php(725): load_template('/home/inford3/f...', true, Array) #2 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/general-template.php(92): locate_template(Array, true, true, Array) #3 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/page.php(46): get_footer() #4 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/inford3/f...') #5 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/inford3/f...') #6 /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/index.php(17): require('/home/inford3/f...') #7 {main} thrown in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php on line 79