NASZE BIEGI

7. Bieg Kreta 2020 (2021) – Klasyczny (135km)

Regulamin 7. Biegu Kreta (Śnieżnik – Ślęża)

W związku z ograniczeniami antycovidowymi zdecydowaliśmy się na zmianę formuły imprezy, by dostosować ją do aktualnych przepisów.
 
Bieg Kreta zostanie zorganizowany jako indywidualny rajd górski.
Wyzwanie dla osób, które pragną zmierzyć się z trasą Trójkąta Sudeckiego (cały Trójkąt dla zapisanych na Hardcore oraz jeden bok Trójkąta dla uczestników Kreta 135).
 
Niestety musimy zrezygnować z elementów współzawodnictwa sportowego takich jak oprawa na mecie, obecność publiczności, nagród dla zawodników. Nie przewidujemy też fizycznej odprawy przed startem.
 
Dla wszystkich uczestników z opłaconym startem zapewniamy:
1) Maseczki okolicznościowe (nie są wymagane w lasach, parkach i zieleńcach)
2) Transport z Sobótki do Kletna z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń w komunikacji (dotyczy tylko uczestników Kreta 135)
3) Wypożyczenie odbiorników GPS w celu monitoringu pozycji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz udokumentowania przebytej trasy.
4) Przepaki w trzech miejscach na trasie
5) Pakiety startowe zawierające między innymi mapę trasy, maseczkę oraz oznaczenia depozytów.
 
Ponadto dla zwiększenia bezpieczeństwa i zachowania dystansu społecznego uczestnicy rajdu będą wypuszczeni na trasę w co najmniej 10-metrowych odstępach.
 
I. Cel imprezy

Bieg Kreta jest towarzyskim rajdem turystycznym na trasie Śnieżnik – Ślęża. Celem imprezy jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, turystyki górskiej i Ziemi Ślężańskiej.

II. Organizator
Klub Biegacza Sobótka
Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka
www.kbsobotka.pl

III. Termin i miejsce startu
17.04.2020 r. 16.04.2021 r. godz. 20.00, Winiarnia Celtica, Sobótka, ul. Czysta 1 – odprawa i o godzinie 21.00 wyjazd autokaru (ów) do Kletna.
Start – godz. 23.59 – Kletno, Muzeum Ziemi

(termin zmieniony ze względu na epidemię SARS-CoV-2)

IV. Trasa i dystans
Dystans: 135 km (Kletno – Śnieżnik – Ślęża – Sobótka)
Przewyższenia: 5500 m w dół, 4700 m w górę.

Trasa nie jest oznakowana taśmami ani żadnymi znacznikami z wyjątkiem oznaczeń szlaków turystycznych.
Od startu w Kletnie, trasa prowadzi szlakami turystycznymi – żółtym do schroniska pod Śnieżnikiem, skąd zielonym na szczyt Śnieżnika i przez Sadzonki, Dziczy Grzbiet, Płoszczyniec do drogi asfaltowej, na której początkowo żółtym szlakiem a później, gdy szlak skręca w lewo, dalej serpentynami do przecięcia drogi ze szlakiem niebieskim, który po chwili skręca w prawo. Niebieskim przez Wielkie Rozdroże, Jawornik Kobyliczny do Starego Gierałtowa i dalej mijając ruiny Zamku Karpień i Trojak do Lądka Zdroju. W Lądku (ok. 37 km) usytuowany będzie pierwszy punkt żywieniowy. Z Lądka wciąż niebieskim szlakiem przez Radochów, mijając Jaskinię Radochowską i przez Ptasznik w kierunku na Przełęcz Kłodzką, gdzie przecinając drogę asfaltową nr 46 na Grodzisko, Jelenią Kopę i Ostrą Górę na Przełęcz Łaszczową. Tu (ok. 60 km) drugi punkt żywieniowy. Stąd przez Kalwarię do Barda Śląskiego. Od Barda trasa prowadzi szlakiem żółtym do Ząbkowic Śląskich, a dalej szlakiem zielonym przez Gilów i Słupice do Przełęczy Tąpadła. Dalej żółtym szlakiem na szczyt Ślęży i czerwonym szlakiem do Sobótki. Meta w Winiarni Celtica przy ul. Czystej 1. Meta do godziny 20.00 w niedzielę 19 kwietnia.

V. Pomiar, limity czasu i uczestników.
Pomiar czasu na mecie + trackery GPS.
Limit uczestników: 80 osób.
Organizator określa limit czasu na 48 godzin.
Uczestnicy, którzy rezygnują z kontynuowania trasy lub nie ukończą rajdu w limicie, zobowiązani są do kontaktu z telefonicznego z organizatorem i udania się do/pozostania na/zawrócenia do najbliższego punktu żywieniowego, skąd zostaną przetransportowani do Sobótki.
Organizator nie zapewnia transportu po upływie wyznaczonego czasu.

VI. Punkty supportu
Punkty  znajdują się: Lądek Zdrój, Przełęcz Łaszczowa, Grochowa, Gilów, Słupice.
Na punktach w Lądku, Grochowej i Gilowie dostępne będą przepaki.

VII. Warunki uczestnictwa opłaty
W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 14 kwietnia 2021 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.
Uczestnicy, dokonując rejestracji i startując w rajdzie oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim.
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania na trasie biegu: dokumentu tożsamości, naładowanego telefonu komórkowego, folii NRC, latarki i kompletu zapasowych baterii, pojemnika na wodę (bidony lub bukłak) min. 1 l. Kurtki przeciwdeszczowej/przeciwwiatrowej z kapturem, plecaka, elementów odblaskowych (krótkie odcinki prowadzą drogami publicznymi). Będą prowadzone wyrywkowe kontrole na trasie a szczególnie na mecie.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu rajdu.
Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpis na karcie startowej.
Opłata wynosi:
– wpłacona do dnia 15.02.2020 r. – 100 zł.
– wpłacona między 16.02.2020 r. a dniem startu – 150 zł.
Wpisowe należy wpłacać na konto: 22 1950 0001 2006 0450 4049 0002 w IDEA BANK S.A. W tytule imię i nazwisko z dopiskiem „Bieg Kreta”

Organizator dopuszcza wcześniejsze zamknięcie zapisów na rajd w przypadku osiągnięcia limitu 80 osób.
Opłata nie podlega zwrotowi. Można ją przenieść na innego uczestnika do dnia startu.

Opłata startowa obejmuje:
– mapa trasy
– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą rajd
– wypożyczenie GPS
– maseczka
– transport na miejsce startu i ewentualne zwiezienie z trasy (z dowolnego punktu żywieniowego)

VIII. Zgłoszenia do rajdu
Zgłoszenia do rajdu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.datasport.pl, WWW.kbsobotka.pl.

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w biurze zawodów – Winiarnia Celtica, Sobótka ul. Czysta 1.

Biuro zawodów będzie czynne 16.04.2021 r. od godz. 10.00 (weryfikacja zgłoszeń, odprawa).

(termin zmieniony ze względu na epidemię SARS-CoV-2)

IX. Nagrody i klasyfikacje na obydwu dystansach.
Pierwszej trójce kobiet i mężczyzn zostaną wręczone nagrody pamiątkowe.
Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący rajd w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

X. Zakończenie imprezy
Po zakończeniu imprezy organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, możliwe będzie również skorzystanie z natrysków i noclegu (konieczna wcześniejsza rezerwacja).

XII. Postanowienia końcowe
Uczestnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.
Uczestnik, startując w rajdzie, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rajdu.
Uczestnicy zobowiązani są do nieśmiecenia na trasie przestrzegania zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych, przez które przebiega trasa zawodów.
Numer startowy uczestnika musi być umieszczony z przodu lub z tyłu w widocznym miejscu pod groźbą dyskwalifikacji.
Protesty rozpatrywał będzie organizator po zakończeniu rajdu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Dodaj komentarz!

Dodaj komentarz lub trackback ze swojej strony. Możesz także Śledzić komentarze w kanale RSS.

Współpracujemy z serwisem Gravatar. Aby wyświetlić swój avatar przy komentarzu, zarejestruj się™ na Gravatar.