NASZE BIEGI

8. Bieg Kreta 2022 – Regulamin

Dystans Hardcore – 377 km (Śleża – Śnieżka – Śnieżnik – Ślęża)

(w przygotowaniu)

Dystans Krótki – 148 km (Śnieżnik – Ślęża)

I. Cel imprezy

Bieg Kreta jest towarzyskim rajdem turystycznym na trasie Śnieżnik – Ślęża. Celem imprezy jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, turystyki górskiej i Ziemi Ślężańskiej.

II. Organizator
Klub Biegacza Sobótka
Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka
www.kbsobotka.pl

III. Termin i miejsce startu
22.04.2022 r. godz. 17:00, Winiarnia Celtica, Sobótka, ul. Czysta 1 – odprawa i o godzinie 18:00 wyjazd autokaru (ów) do Kletna.
Start – godz. 21:00 – Kletno, Muzeum Ziemi

 

IV. Trasa i dystans
Dystans: 148 km (Kletno – Śnieżnik – Wielka Sowa – Ślęża – Sobótka)
Przewyższenia: 5500 m w dół, 4700 m w górę.

Trasa nie jest oznakowana taśmami ani żadnymi znacznikami z wyjątkiem oznaczeń szlaków turystycznych.
Od startu w Kletnie, trasa prowadzi szlakami turystycznymi – żółtym do schroniska pod Śnieżnikiem, skąd zielonym na szczyt Śnieżnika i przez Sadzonki, Dziczy Grzbiet, Płoszczyniec do drogi asfaltowej, na której początkowo żółtym szlakiem a później, gdy szlak skręca w lewo, dalej serpentynami do przecięcia drogi ze szlakiem niebieskim, który po chwili skręca w prawo. Niebieskim przez Wielkie Rozdroże, Jawornik Kobyliczny do Starego Gierałtowa i dalej mijając ruiny Zamku Karpień i Trojak do Lądka Zdroju. W Lądku (ok. 37 km) usytuowany będzie pierwszy punkt żywieniowy. Z Lądka wciąż niebieskim szlakiem przez Radochów, mijając Jaskinię Radochowską i przez Ptasznik w kierunku na Przełęcz Kłodzką, gdzie przecinając drogę asfaltową nr 46 na Grodzisko, Jelenią Kopę i Ostrą Górę na Przełęcz Łaszczową. Tu (ok. 60 km) drugi punkt żywieniowy. Stąd przez Kalwarię do Barda Śląskiego. Od Barda trasa prowadzi przez Góry Sowie, a dalej przez Lutomię i Tuszyn do Przełęczy Tąpadła. Dalej żółtym szlakiem na szczyt Ślęży i czerwonym szlakiem do Sobótki. Meta w Winiarni Celtica przy ul. Czystej 1. Meta do godziny 20.00 w niedzielę 24 kwietnia.

V. Pomiar, limity czasu i uczestników.
Pomiar czasu na mecie + trackery GPS.
Limit uczestników: 80 osób.
Organizator określa limit czasu na 48 godzin.
Uczestnicy, którzy rezygnują z kontynuowania trasy lub nie ukończą rajdu w limicie, zobowiązani są do kontaktu z telefonicznego z organizatorem i udania się do/pozostania na/zawrócenia do najbliższego punktu żywieniowego, skąd zostaną przetransportowani do Sobótki.
Organizator nie zapewnia transportu po upływie wyznaczonego czasu.

VI. Punkty supportu
Punkty  znajdują się: Lądek Zdrój, Przełęcz Łaszczowa, Przeł. Wilcza, Przeł. Woliborska, Przeł. Walimska, Tuszyn.
Na punktach w Lądku, Grochowej i Gilowie dostępne będą przepaki.

VII. Warunki uczestnictwa opłaty
W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 22 kwietnia 2022 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.
Uczestnicy, dokonując rejestracji i startując w rajdzie oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim.
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania na trasie biegu: dokumentu tożsamości, naładowanego telefonu komórkowego, folii NRC, latarki i kompletu zapasowych baterii, pojemnika na wodę (bidony lub bukłak) min. 1 l. Kurtki przeciwdeszczowej/przeciwwiatrowej z kapturem, plecaka, elementów odblaskowych (krótkie odcinki prowadzą drogami publicznymi). Będą prowadzone wyrywkowe kontrole na trasie a szczególnie na mecie.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu rajdu.
Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpis na karcie startowej.
Opłata wynosi:
– wpłacona do dnia 15.02.2022 r. – 150 zł.
– wpłacona między 16.02.2022 r. a dniem startu – 200 zł.
Wpisowe należy wpłacać na poprzez serwis Datasport.

Organizator dopuszcza wcześniejsze zamknięcie zapisów na rajd w przypadku osiągnięcia limitu 80 osób.
Opłata nie podlega zwrotowi. Można ją przenieść na innego uczestnika do dnia startu.

Opłata startowa obejmuje:

  • mapę trasy
  • dostęp do punktów żywieniowych na trasie.
  • pamiątkowy medal dla osób, które ukończą rajd
  • wypożyczenie GPS
  • transport na miejsce startu i ewentualne zwiezienie z trasy (z dowolnego punktu żywieniowego)

VIII. Zgłoszenia do rajdu
Zgłoszenia do rajdu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.datasport.pl, WWW.kbsobotka.pl.

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w biurze zawodów – Winiarnia Celtica, Sobótka ul. Czysta 1.

Biuro zawodów będzie czynne 22.04.2022 r. od godz. 10.00 (weryfikacja zgłoszeń, odprawa).

IX. Nagrody i klasyfikacje
Pierwsza trójka open (bez względu na płeć) zapewni sobie kwalifikację do kolejnej edycji biegu Kreta Hardcore.
Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący rajd w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy. Dodatkowe nagrody dla zwycięzców pozostają w gestii organizatora.

X. Zakończenie imprezy
Po zakończeniu imprezy organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, możliwe będzie również skorzystanie z natrysków i noclegu (konieczna wcześniejsza rezerwacja).

XII. Postanowienia końcowe
Uczestnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.
Uczestnik, startując w rajdzie, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rajdu.
Uczestnicy zobowiązani są do nieśmiecenia na trasie przestrzegania zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych, przez które przebiega trasa zawodów.
Numer startowy uczestnika musi być umieszczony z przodu lub z tyłu w widocznym miejscu pod groźbą dyskwalifikacji.
Protesty rozpatrywał będzie organizator po zakończeniu rajdu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Dodaj komentarz!

Dodaj komentarz lub trackback ze swojej strony. Możesz także Śledzić komentarze w kanale RSS.

Współpracujemy z serwisem Gravatar. Aby wyświetlić swój avatar przy komentarzu, zarejestruj się™ na Gravatar.