NASZE BIEGI

Regulamin 7. Biegu Kreta (Śnieżnik – Ślęża)

Regulamin 7. Biegu Kreta (Śnieżnik – Ślęża)

I. Cel imprezy
Bieg Kreta jest towarzyskim rajdem turystycznym na trasie Śnieżnik – Ślęża. Celem Biegu jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, turystyki górskiej i Ziemi Ślężańskiej.

II. Organizator
Klub Biegacza Sobótka
Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka
www.kbsobotka.pl

III. Termin i miejsce startu
17.04.2020 r. 16.04.2021 r. godz. 16.00, Winiarnia Celtica, Sobótka, ul. Czysta 1 – odprawa i o godzinie 17.00 wyjazd autokaru (ów) do Kletna.
Start – godz. 20.00 – Kletno, Muzeum Ziemi

(termin zmieniony ze względu na epidemię SARS-CoV-2)

IV. Trasa i dystans
Dystans: 148.9 km (Kletno – Śnieżnik – Ślęża – Sobótka)
Przewyższenia: 5500 m w dół, 4700 m w górę.

Trasa nie jest oznakowana taśmami ani żadnymi znacznikami z wyjątkiem oznaczeń szlaków turystycznych.
Od startu w Kletnie, trasa prowadzi szlakami turystycznymi – żółtym do schroniska pod Śnieżnikiem, skąd zielonym na szczyt Śnieżnika i przez Sadzonki, Dziczy Grzbiet, Płoszczyniec do drogi asfaltowej, na której początkowo żółtym szlakiem a później, gdy szlak skręca w lewo, dalej serpentynami do przecięcia drogi ze szlakiem niebieskim, który po chwili skręca w prawo. Niebieskim przez Wielkie Rozdroże, Jawornik Kobyliczny do Starego Gierałtowa i dalej mijając ruiny Zamku Karpień i Trojak do Lądka Zdroju. W Lądku (ok. 37 km) usytuowany będzie pierwszy punkt żywieniowy. Z Lądka wciąż niebieskim szlakiem przez Radochów, mijając Jaskinię Radochowską i przez Ptasznik w kierunku na Przełęcz Kłodzką, gdzie przecinając drogę asfaltową nr 46 na Grodzisko, Jelenią Kopę i Ostrą Górę na Przełęcz Łaszczową. Tu (ok. 60 km) drugi punkt żywieniowy. Stąd przez Kalwarię do Barda Śląskiego. Mijając centrum miasta, wciąż niebieskim szlakiem przez Młynarza, Wielką Cisową Górę i Wilczak do drogi asfaltowej, Przełęcz Wilcza, gdzie znajduje się trzeci punkt żywieniowy (ok. 70 km). Przez kilometr szlak prowadzi asfaltem, z którego odbija w lewo do wsi Żdanów i dalej w kierunku Twierdzy w Srebrnej Górze. Uwaga! W okolicy Fortu Rogowego trasa przechodzi na szlak czerwony! Początkowo obydwa szlaki idą razem a przy rozejściu pozostajemy na czerwonym. Dalej przez Gołębią, Malinową i Szeroką do czwartego punktu żywieniowego na Przełęczy Woliborskiej, w miejscu przecięcia z drogą asfaltową (ok. 90 km). Dalej przez Czarne Kąty, Popielak, Kalenicę i Słoneczną na Przełęcz Jugowską. Stąd przez Kozią Równię na szczyt Wielkiej Sowy. Tu zmiana szlaku na niebieski w stronę Przełęczy Walimskiej ( piąty punkt żywieniowy). Z Przełęczy Walimskiej do miejscowości Glinno. Z Glinna szlakiem żółtym i czerwonym do Lutomii i dalej już poza szlakiem do Lutomii Dolnej, skąd drogą asfaltową do Mościska i przez Tuszyn do Kiełczyna. W Kiełczynie znajduje się szósty punkt żywieniowy. Z Kiełczyna żółtym szlakiem przez Jędrzejowice, Przełęcz Tąpadła na szczyt Ślęży, skąd czerwonym szlakiem do Sobótki. Meta w Winiarni Celtica przy ul. Czystej 1. Meta do godziny 20.00 w niedzielę 19 kwietnia.

V. Pomiar, limity czasu i uczestników.
Pomiar czasu na mecie + trackery GPS.
Limit uczestników: 80 osób.
Organizator określa limit czasu na 48 godzin.
Uczestnicy, którzy rezygnują z kontynuowania trasy lub nie ukończą rajdu w limicie, zobowiązani są do kontaktu z telefonicznego z organizatorem i udania się do/pozostania na/zawrócenia do najbliższego punktu żywieniowego, skąd zostaną przetransportowani do Sobótki.
Organizator nie zapewnia transportu po upływie wyznaczonego czasu.

VI. Punkty żywieniowe
Punkty żywieniowe znajdują się: Lądek Zdrój, Przełęcz Łaszczowa, Wilcza Przełęcz, Przełęcz Woliborska, Przełęcz Walimska, Tuszyn
Na punktach żywieniowych do dyspozycji zawodników będą: zimne napoje (Izo,cola, piwo), woda, gorąca herbata*, zupa*, kiełbasa i ziemniaki z ogniska*, sery, ciastka, kanapki.
*Tylko wybrane punkty.

VII. Warunki uczestnictwa opłaty
W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 5 kwietnia 2020 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.
Uczestnicy, dokonując rejestracji i startując w rajdzie oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim.
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania na trasie biegu: dokumentu tożsamości, naładowanego telefonu komórkowego, folii NRC, latarki i kompletu zapasowych baterii, pojemnika na wodę (bidony lub bukłak) min. 1 l. Kurtki przeciwdeszczowej/przeciwwiatrowej z kapturem, plecaka, elementów odblaskowych (krótkie odcinki prowadzą drogami publicznymi). Będą prowadzone wyrywkowe kontrole na trasie a szczególnie na mecie.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.
Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpis na karcie startowej.
Opłata wynosi:
– wpłacona do dnia 15.02.2020 r. – 100 zł.
– wpłacona między 16.02.2020 r. a dniem startu – 150 zł.
Wpisowe należy wpłacać na konto: 22 1950 0001 2006 0450 4049 0002 w IDEA BANK S.A. W tytule imię i nazwisko z dopiskiem „Bieg Kreta”

Organizator dopuszcza wcześniejsze zamknięcie zapisów na bieg, w przypadku osiągnięcia limitu 80 osób.
Opłata nie podlega zwrotowi. Można ją przenieść na innego uczestnika do dnia startu.

Opłata startowa obejmuje:
– numer startowy
– mapa trasy
– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg
– gorące i zimne napoje, ciastka, zimne i ciepłe posiłki na trasie biegu (zupa, kanapki)
– posiłek po biegu
– transport na miejsce startu i ewentualne zwiezienie z trasy (z dowolnego punktu żywieniowego)

(Ze względu na zmianę terminu, jest możliwość ubiegania się o zwrot wpisowego dla osób rezygnujących ze startu. W tym przypadku prosimy takie osoby o przesłanie maila na adres kret@kbsobotka.pl z prośbą o zwrot opłaty startowej. Dyspozycję zwrotu należy zgłosić przez 17.04.2020 r.)

 

VIII. Zgłoszenia do biegu
Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.datasport.pl, WWW.kbsobotka.pl.

W przypadku dużego zainteresowania biegiem (osiągnięty limit 80 zawodników) organizator dopuszcza możliwość wykreślenia z listy tych zawodników, którzy nie uiścili opłaty startowej w terminie 2 tygodni od zamknięcia zapisów.

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów – Winiarnia Celtica, Sobótka ul. Czysta 1.

Biuro zawodów będzie czynne 16.04.2021 r. od godz. 10.00 (weryfikacja zgłoszeń, odprawa).

(termin zmieniony ze względu na epidemię SARS-CoV-2)

IX. Nagrody i klasyfikacje na obydwu dystansach.
Pierwszej trójce kobiet i mężczyzn zostaną wręczone nagrody pamiątkowe.
Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

X. Zakończenie imprezy
Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, możliwe będzie również skorzystanie z natrysków i noclegu (konieczna wcześniejsza rezerwacja).
XII. Postanowienia końcowe
Uczestnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.
Uczestnik startując w rajdzie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rajdu.
Uczestnicy zobowiązani są do nieśmiecenia na trasie przestrzegania zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych, przez które przebiega trasa zawodów.
Numer startowy uczestnika musi być umieszczony z przodu lub z tyłu w widocznym miejscu pod groźbą dyskwalifikacji.
Protesty rozpatrywał będzie organizator po zakończeniu rajdu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Dodaj komentarz!

Dodaj komentarz lub trackback ze swojej strony. Możesz także Śledzić komentarze w kanale RSS.

Współpracujemy z serwisem Gravatar. Aby wyświetlić swój avatar przy komentarzu, zarejestruj się™ na Gravatar.