NASZE BIEGI

Regulamin Ślężańskiego Festiwalu Biegowego 2022


REGULAMIN ŚLĘŻAŃSKIEGO FESTIWALU BIEGOWEGO 2022
TERMIN: 24 września 2022 r.
DYSTANS: 10.26 – 21,8 – 42 – 80 km
PRZEWYŻSZENIA: 425 – 952 – 2 385 m
LIMIT CZASU: 2 – 4 – 7 – 14 godzin
LIMIT ZAWODNIKÓW: 600 osób

Regulamin dystansów 10km, 22km, 42km

 • Cel imprezy

Celem Ślężańskiego Festiwalu Biegowego jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i turystyki górskiej na Ziemi Ślężańskiej oraz upamiętnienie zmarłego w 2014 roku, kolegi, członka Klubu Biegacza w Sobótce i wybitnego zawodnika, Adama Palichleba.

 • Organizator

Klub Biegacza Sobótka

Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka

www.kbsobotka.pl

Termin i miejsce startu: 24.09.2022 roku, Dom Turysty pod Wieżycą w Sobótce, ul. Armii Krajowej 13.

– godz. 09.00 Maraton

– godz. 10.30 Górski Półmaraton Ślężański im. Adama Palichleba

– godz. 11.30 Ślężańska Dycha

 • Trasa i dystans

Dystans: 42 km

Przewyższenia: + 1300 m n.p.m – 1300 m n.p.m

Dystans: 21,8 km

Przewyższenia: + 950 m n.p.m – 950 m n.p.m

Dystans: 10.26 km

Przewyższenia: + 425 m n.p.m – 425 m n.p.m

 • Pomiar i limity czasu i zawodników.

Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Maraton – 7 h,

Półmaraton – 4 h,

Dziesiątka – 2 h.

Limit zawodników 600 osób na cały festiwal.

Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

 • Punkty żywnościowe

42 km: Szczyt Ślęży (4.5 km), Dom Turysty pod Wieżycą – woda, izo (10.26 km trasy), punkt styku czarnego szlaku z drogą asfaltową z przełęczy Tąpadła do Sadów (20.4 km trasy), w okolicy parkingu na Przełęczy Tąpadła (29 km i 34 km trasy) oraz powtórnie na szczycie Ślęży (38 km trasy)

22 km: Szczyt Ślęży (4,5 km), w okolicy parkingu na Przełęczy Tąpadła (9 km i 14 km trasy) oraz powtórnie na szczycie Ślęży (18 km trasy)

10 km Szczyt Ślęży (4,5 km trasy).

Na punktach żywnościowych do dyspozycji zawodników będą: woda, izotonik, owoce, ciastka.

 • Warunki uczestnictwa opłaty

W festiwalu  mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 24.09.2022 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe. Rejestracja bez opłaty wpisowej jest nieważna i nie jest gwarancją startu.

Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.

Samo pojawienie się zawodnika na liście startowej, bez wniesienia opłaty (znaczek OK) jest nieważne i nie upoważnia do startu w imprezie.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem (opcjonalnie QR kod) oraz podpis na karcie startowej.

Opłata startowa wynosi:

Maraton

– wpłacona do dnia 26-08-2022 – 180 zł.

– wpłacona między 26-08-2022 a 24.09.2022* i w dniu startu – 200 zł.

Górski Półmaraton Ślężański

– wpłacona do dnia 26-08-2022 – 140 zł.

– wpłacona między 26-08-2022 a 24-09-2022* i w dniu startu – 160 zł.

Ślężańska Dycha

– wpłacona do dnia 27-08-2021 – 100 zł.

– wpłacona między 27-08-2021 a 24.09-2022* i w dniu startu – 120 zł.

Przy wyborze koszulki opłata wzrasta o 80 złotych.

*organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia zapisów na bieg na tydzień przed zawodami.

Wpisowe wpłacone po 26 sierpnia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.

Opłata nie podlega zwrotowi, można ją przenosić na innego zawodnika do 16.09.2022 za dodatkową opłatą 20 zł.

Opłata startowa obejmuje:

– numer startowy

– koszulkę techniczną (dodatkowo płatną)

– statuetki dla zwycięzców

– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

– pakiet startowy (odbiór w biurze zawodów, osobisty lub z pisemnym upoważnieniem (nie wymagane w przypadku QR kodu), nie ma możliwości wysyłki pakietu zarówno przed, jak i po biegu)

– napoje, owoce i ciastka na trasie biegu

– posiłek po biegu

– opiekę medyczną.

 • Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.datasport.pl, WWW.kbsobotka.pl,

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów – budynek Domu Turysty pod Wieżycą przy ul. Armii Krajowej 13.

Biuro zawodów będzie czynne 23.09.2022 w godz. 17.00 – 21.00 (zapisy weryfikacja zgłoszeń) i 24.09.2022 w godz. 07.00 – 11.30 (zapisy i weryfikacja zgłoszeń).

 • Nagrody i klasyfikacje

Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN ( 1-3 miejsce K i M) zostaną przyznane statuetki oraz nagrody finansowe.

Zwycięzcom klasyfikacji „Mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” ( 1-3 K i M ) zostaną przyznane statuetki.

Zawodnikom w kategoriach wiekowych zostaną przyznane statuetki okolicznościowe.

Warunkiem otrzymania wszelkich nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii ich wręczania.

Dekoracja zawodników odbędzie się w miejscu startu/mety:

Godz. 14.00 Ślężańska Dycha

Godz. 15.00 Górski Półmaraton Ślężański

Godz. 16.00 Maraton

Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika w przypadku  nieregulaminowego zachowania na trasie biegu, lub w wyniku jej skrócenia.

W uzasadnionych sytuacjach stosowane będą również kary czasowe.

Protesty dotyczące wyników biegów rozpatrywane będą tylko do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych dystansów.

Klasyfikacja poszczególnych dystansów prowadzona będzie w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 1. 18 – 29 lat
 2. 30 – 39 lat
 3. 40 – 49 lat
 4. 50 – 59 lat
 5. 60 lat i więcej

Nagrody w kategoriach wiekowych dublują się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

Prowadzona będzie również klasyfikacja w kategorii mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka mogą być klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji w formularzu zapisów.

Ślężański Festiwal Biegowy jest honorowany w Lidze Biegów Górskich.

 • Zakończenie imprezy

Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

 • Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

Zawodnik startując w festiwalu wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych przez które przebiega trasa zawodów.

Numer startowy zawodnika musi być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizator


Regulamin Ślężańskiego Ultra 80

 • Cel imprezy

Celem Ślężańskiego Ultra 80 jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i turystyki górskiej na Ziemi Ślężańskiej.

 • Organizator

Klub Biegacza Sobótka

Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka

www.kbsobotka.pl

 • Termin i miejsce startu

24-09-2022 godz. 05:00

Dom Turysty pod Wieżycą w Sobótce, ul. Armii Krajowej 13.

 • Trasa i dystans

Dystans: 80 km

Przewyższenia: + 2385 m n.p.m – 2385 m n.p.m

Trasa prowadzi szlakami turystycznymi przez szczyt Ślęży i partie podszczytowe Raduni:

Przełęcz pod Wieżycą (start) – Droga Piotra Włosta – szlak niebieski – Ślęża – Zbójnickie Skały – Olbrzymki – Skalna Perć – powrót na Drogę Piotra Włosta – Przełęcz pod Wieżycą – Gozdnica – amfiteatr – czarny szlak – aż do miejsca wchodzenia czarnego szlaku na drogę asfaltową (Przeł. Tąpadła – Sady), bez wbiegania zawodników na tą drogę – Bialskie Rozdroże – szlak archeologiczny – Skalna – Przełęcz Tąpadła – dawny wyciąg narciarski – droga okalająca szczyt Raduni – Dębowy Grzbiet – Przełęcz Słupicka – Sulistrowickie Skały – Przełęcz Sulistrowicka – Przełęcz Przemiłowska – Gozdnik – Winna Góra (wieś) – Karolin – Słupice – Świerkowa (góra) – Kiełczyn – Szczytna – Przełęcz Jędrzejowicka – żółty szlak – Czernica – Łysa Góra – powrót drogą leśną okalającą szczyt Raduni, obok Wałów Kultowych na Przełęcz Tąpadła­­­­ – szlak czarny do Rozdroża Sulistrowickiego – Droga Sabiny – szlak czerwony na Ślężę – Złomiska – Husyckie Skały – Panna z Rybą – Stolna – czarny szlak do Przełęczy pod Wieżycą (meta).

 • Pomiar i limity czasu i zawodników.

Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Organizator określa limit czasu na 14 godzin, w tym limity pośrednie: 7,5 godziny (12.30) na dotarcie do punktu kontrolnego na 43.4 kilometrze trasy i 12 godzin (17.00) do punktu żywieniowego na Przełęczy Tąpadła na 71.1 kilometr, w przypadku nie zmieszczenia się w tych limitach,  zawodnik oddaje numer startowy i zostanie przywieziony na metę.

Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

 • Punkty żywnościowe

Punkty żywnościowe: Dom Turysty pod Wieżycą (10.26 km trasy), Rozdroże Aliny (20.04km), Przełęcz Tąpadła (29.3 km), Słupice (45 km) , Kiełczyn (55 km), Kiełczyn po pętli na Szczytnej, Przełęcz Tąpadła (71.1 km), oraz na szczycie Ślęży (75 km trasy),

Na punktach żywnościowych do dyspozycji zawodników będą: woda, izotonik, owoce, ciastka.

 • Warunki uczestnictwa opłaty

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 24.09.2022 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe. Rejestracja bez opłaty wpisowej jest nieważna i nie jest gwarancją startu.

Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność, są zdrowi i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.

Samo pojawienie się zawodnika na liście startowej, bez wniesienia opłaty (znaczek OK) jest nieważne i nie upoważnia do startu w imprezie.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów.

Opłata startowa w ŚU 80 wynosi:

– wpłacona do dnia 26.08.2022 – 220 zł.

– wpłacona między 26.08.2022 a 24.09.2022 i w dniu startu – 240 zł.

W przypadku dodatkowego wyboru koszulki opłata wzrasta o 80 zł.

Wpisowe wpłacone po 26 sierpnia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.

Opłata nie podlega zwrotowi, można ją przenosić na innego zawodnika do 16.09 2022 za dodatkową opłatą 20 zł.

Opłata startowa obejmuje:

­– nadajnik GPS

– numer startowy + agrafki

– koszulkę techniczną (dodatkowo płatną)

– statuetki dla zwycięzców

– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

– upominki przygotowane przez sponsorów i patronów biegu

– napoje i ciastka na trasie biegu

– posiłek po biegu

– opiekę medyczną.

 • Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: WWW.datasport.pl WWW.kbsobotka.pl

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów budynek Domu Turysty pod Wieżycą  przy ul. Armii Krajowej 13.

Biuro zawodów będzie czynne 23.09.2022 w godz. 17.00 – 22.00  (weryfikacja zgłoszeń i wydawanie pakietów).

 • Nagrody i klasyfikacje

Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN ( 1-3 miejsce kobiet i mężczyzn) zostaną przyznane statuetki oraz nagrody finansowe.

Zwycięzcom klasyfikacji „Mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” zostaną przyznane statuetki.

Zawodnikom w kategoriach wiekowych zostaną przyznane statuetki okolicznościowe.

Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

Dekoracja zawodników odbędzie się o godzinie 18.00 w miejscu startu/mety.

Protesty dotyczące wyników biegów przyjmowane będą tylko do godziny 18.00 (do dekoracji zwycięzców). Zakończenie biegu o godzinie 19.00.

Klasyfikacja ultra maratonu prowadzona będzie w kategoriach kobiet i mężczyzn:

 1. 18 – 29 lat
 2. 30 – 39 lat
 3. 40 – 49 lat
 4. 50 – 59 lat
 5. 60 lat i więcej

Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z nagród w kategoriach wiekowych na poczet udekorowania okolicznościową statuetką finiszera wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg w limicie czasowym.

Prowadzona będzie również klasyfikacja w kategorii mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka mogą być klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji w formularzu zapisów. Nagradzane będą pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji kobiet i pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji mężczyzn.

Ślężańskie Ultra 80 jest klasyfikowany w Lidze Biegów Górskich.

 • Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

Zawodnik startując w maratonie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych przez które przebiega trasa zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia otrzymanych nadajników GPS w zamkniętych kieszeniach i zwrotu nadajnika na mecie. Zgubienie, lub nie zwrócenie nadajnika skutkuje zapłatą kaucji w wysokości 500zł.

Numer startowy zawodnika musi być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.