NASZE BIEGI

Regulamin Ślężańskiego Festiwalu Biegowego 2023


REGULAMIN ŚLĘŻAŃSKIEGO FESTIWALU BIEGOWEGO 2023.
TERMIN: 23 września 2023r.
DYSTANS: 10,5 – 23 – 43 – 85,5 km
PRZEWYŻSZENIA: 450 – 1000 – 1750 – 3450 m
LIMIT CZASU: 2 – 4 – 7 – 15 godzin
LIMIT ZAWODNIKÓW: 600 osób

 • Cel imprezy

Celem Ślężańskiego Festiwalu Biegowego jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i turystyki górskiej na Ziemi Ślężańskiej oraz upamiętnienie zmarłego w 2014 roku, kolegi, członka Klubu Biegacza w Sobótce i wybitnego zawodnika, Adama Palichleba.

 • Organizator

Klub Biegacza Sobótka

Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka

www.kbsobotka.pl

Termin i miejsce startu: 23.09.2023 roku, Dom Turysty pod Wieżycą w Sobótce, ul. Armii Krajowej 13.

– godz.  05.00 – Ultramaraton 4xŚlęża

– godz.  09.00 – Maraton

– godz. 10.30 – Górski Półmaraton Ślężański im. Adama Palichleba

– godz. 11.30 – Ślężańska Dycha

 • Trasa i dystans

Dystans: 85,5 km – przewyższenia: 3450m

Trasa prowadzi szlakami turystycznymi przez szczyt Ślęży, partie podszczytowe oraz dookoła góry i jest pętlą maratonu powtórzoną dwa razy. W przypadku rezygnacji z biegu po ukończeniu pierwszej pętli, zawodnik zostanie sklasyfikowany na dystansie MARATONU z zastrzeżeniem, iż nie będzie klasyfikowany w kategorii OPEN tego dystansu.

Dystans: 43 km – przewyższenia: 1750m

Start: Przełęcz pod Wieżycą – Droga Piotra Włosta – szlak niebieski – Ślęża – Zbójnickie Skały – Olbrzymki – Skalna Perć – powrót na Drogę Piotra Włosta – Przełęcz pod Wieżycą – Gozdnica – amfiteatr – czarny szlak – aż do miejsca wchodzenia czarnego szlaku na drogę asfaltową (Przeł. Tąpadła – Sady), bez wbiegania zawodników na tą drogę – Bialskie Rozdroże – szlak archeologiczny – Skalna – Przełęcz Tąpadła – szlak czarny do Rozdroża Sulistrowickiego – Droga Sabiny – szlak czerwony do Sulistrowiczek – Tereśna Droga – Droga Dzikiej Świni – Krzywa Skała – Skały Władysława – Czerwony Szlak na Ślężę – Szczyt Ślęży – Złomiska – Husyckie Skały – Panna z Rybą – Stolna – czarny szlak do Przełęczy pod Wieżycą (meta).

Dystans: 23 km – przewyższenia: 1000m

Dystans: 10.5 km – przewyższenia: 450m

 • Pomiar i limity czasu i zawodników.

Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

UltraMaraton – 15 h,

Maraton – 7 h,

Półmaraton – 4 h,

Dziesiątka – 2 h.

Limit zawodników 600 osób na cały festiwal.

Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w wyznaczonym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

Dla dystansu 4xŚlęża organizator dodatkowo określa limit pośredni: 7 godzin (12.00) na dotarcie do półmetka trasy. W przypadku przekroczenia tego limitu,  zawodnik oddaje numer startowy i zostaje sklasyfikowany na dystansie maratonu.

 • Punkty żywnościowe

85.5 km: „Rozdroże Aliny” punkt styku czarnego szlaku z drogą asfaltową pomiędzy Przełęczą Tąpadła  a Sadami (20 i 63 km), Sulistrowiczki ul. Leśna (32 i 75 km) oraz na szczycie Ślęży (39, 47,5 i 81,5 km trasy).

Na punkcie w Sulistrowiczkach i na „Rozdrożu Aliny” (punkt styku czarnego szlaku z drogą asfaltową z Przełęczy Tąpadła do Sadów) dopuszcza się udział własnego suportu (łatwy dojazd drogami powiatowymi). Na półmetku/mecie będzie możliwość przepaku.

42 km: Szczyt Ślęży (4.5 km), punkt styku czarnego szlaku z drogą asfaltową z Przełęczy Tąpadła do Sadów (20 km trasy), w Sulistrowiczkach, ul. Leśna (32 km trasy) oraz powtórnie na szczycie Ślęży (39 km trasy).

23 km: Szczyt Ślęży (4,5 km), w Sulistrowiczkach, ul. Leśna (12 km trasy) oraz powtórnie na szczycie Ślęży (19 km trasy).

10 km: Szczyt Ślęży (4,5 km trasy).

Na punktach żywieniowych do dyspozycji zawodników będą: woda, coola, izotonik, owoce, ciastka.

 • Warunki uczestnictwa i opłaty

W festiwalu  mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 23.09.2023 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe. Rejestracja bez opłaty wpisowej jest nieważna i nie jest gwarancją startu.

Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.

Samo pojawienie się zawodnika na liście startowej, bez wniesienia opłaty (znaczek OK) jest nieważne i nie upoważnia do startu w imprezie.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem (opcjonalnie QR kod) oraz podpis na karcie startowej.

Opłata startowa wynosi:

Ultramaraton 4 x Ślęża

 1. wpłacona do dnia 25-08-2023 – 260 zł.
 2. wpłacona między 25-08-2023 a 23-09-2023 – 300 zł.

Maraton

 1. wpłacona do dnia 25-08-2023 – 180 zł.
 2. wpłacona między 25-08-2023 a 23.09.2023 i w dniu startu – 220 zł.

Górski Półmaraton Ślężański

 1. wpłacona do dnia 25-08-2023 – 140 zł.
 2. wpłacona między 25-08-2023 a 23-09-2023 i w dniu startu – 180 zł.

Ślężańska Dycha

 1. wpłacona do dnia 25-08-2023 – 120 zł.
 2. wpłacona między 25-08-2023 a 23-09-2023 i w dniu startu – 160 zł.

Przy wyborze koszulki opłata wzrasta o 90 złotych, a bluzy z kapturem o 250 złotych.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia zapisów do biegu w momencie wyczerpania limitu osób oraz na tydzień przed zawodami – podyktowane jest to koniecznością podsumowania danych i druku numerów startowych.

Po kilkudniowej przerwie w zapisach, w przypadku nie wyczerpania się przewidzianego limitu zawodników, dostępne będą zapisy w biurze zawodów.

Wpisowe wpłacone po 25 sierpnia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.

Opłata nie podlega zwrotowi, można ją przenosić na innego zawodnika do 15.09.2023 za dodatkową opłatą 20 zł.

W przypadku zastosowania QR KODÓW do odbioru numeru startowego upoważniony jest okaziciel kodu. To upraszcza odstąpienie pakietu innej osobie, jednak komplikuje pracę biura zawodów bezpośrednio przed startem, dlatego w miarę możliwości powinno się przeprowadzić zamianę danych przed 15 września (zamknięcie bazy danych i druk numerów startowych).

Opłata startowa obejmuje:

– numer startowy

– koszulkę techniczną (dodatkowo płatną)

– statuetki dla zwycięzców

– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

– pakiet startowy (odbiór w biurze zawodów, osobisty lub z pisemnym upoważnieniem (nie wymagane w przypadku QR kodu), nie ma możliwości wysyłki pakietu zarówno przed, jak i po biegu)

– napoje, owoce i ciastka na trasie biegu

– posiłek po biegu

– opiekę medyczną.

 • Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.datasport.pl, WWW.kbsobotka.pl,

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów – budynek Domu Turysty pod Wieżycą przy ul. Armii Krajowej 13.

Biuro zawodów będzie czynne 22.09.2023 w godz. 17.00 – 20.00 (zapisy weryfikacja zgłoszeń) i 23.09.2023 w godz. 4.00 – 11.30 (zapisy i weryfikacja zgłoszeń).

 • Nagrody i klasyfikacje

Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN (1-3 miejsce K i M) zostaną przyznane statuetki oraz nagrody finansowe.

Zwycięzcom klasyfikacji „Mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” ( 1-3 K i M ) zostaną przyznane statuetki.

Zawodnikom w kategoriach wiekowych zostaną przyznane statuetki okolicznościowe.

Warunkiem otrzymania wszelkich nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii ich wręczania. Nie wysyłamy nieodebranych nagród pocztą.

Dekoracja zawodników odbędzie się w miejscu startu/mety:

Godz. 14.00 Ślężańska Dycha

Godz. 15.00 Górski Półmaraton Ślężański

Godz. 16.00 Maraton

Godz. 18.00 Ultramaraton 4xŚlęża

Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika w przypadku  nieregulaminowego zachowania na trasie biegu, lub w wyniku jej skrócenia.

W uzasadnionych sytuacjach stosowane będą również kary czasowe.

Protesty dotyczące wyników biegów rozpatrywane będą tylko do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych dystansów.

Klasyfikacja poszczególnych dystansów prowadzona będzie w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 1. 18 – 29 lat
 2. 30 – 39 lat
 3. 40 – 49 lat
 4. 50 – 59 lat
 5. 60 lat i więcej

Nagrody w kategoriach wiekowych dublują się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

Prowadzona będzie również klasyfikacja w kategorii mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka mogą być klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji w formularzu zapisów.

Dla dystansu ultramaratonu organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z nagród w kategoriach wiekowych na poczet udekorowania okolicznościową statuetką finiszera wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg w limicie czasowym.

Ślężański Festiwal Biegowy jest honorowany w Lidze Biegów Górskich.

 • Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

Zawodnik startując w maratonie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych przez które przebiega trasa zawodów.

Numer startowy zawodnika musi być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.


Warning: Undefined array key "SHOPPING_CART" in /home/inford3/ftp/kbsobotka.pl/wp-content/themes/kbsobotka/footer.php on line 84