NASZE BIEGI

Regulamin Ślężańskiego Festiwalu Biegowego 2020

REGULAMIN ŚLĘŻAŃSKIEGO FESTIWALU BIEGOWEGO 2020.
TERMIN: 26 września 2020r.
DYSTANS: 10.26 – 21,8 – 42 km – 80 km
PRZEWYŻSZENIA: 425 – 952 – 1300 – 2385 m
LIMIT CZASU: 2 – 4 – 6 – 14 godzin
LIMIT ZAWODNIKÓW: 700 osób

 • Cel imprezy

Celem Ślężańskiego Festiwalu Biegowego jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i turystyki górskiej na Ziemi Ślężańskiej oraz upamiętnienie zmarłego w 2014 roku, kolegi, członka Klubu Biegacza w Sobótce i wybitnego zawodnika, Adama Palichleba.

 • Organizator

Klub Biegacza Sobótka

Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka

www.kbsobotka.pl

Termin i miejsce startu: 26.09.2020 roku Dom Turysty pod Wieżycą w Sobótce, ul. Armii Krajowej 13.

– godz. 03:00 Ultra Ślęża 80

– godz. 9.00 Górski Półmaraton Ślężański im. Adama Palichleba

– godz. 10.00 Maraton i Ślężańska Dycha.

 • Trasa i dystans

Dystans: 80 km, przewyższenia: + 2385 m n.p.m – 2385 m n.p.m

Dystans: 42 km, przewyższenia: + 1300 m n.p.m – 1300 m n.p.m

Dystans: 21,8 km, przewyższenia: + 950 m n.p.m – 950 m n.p.m

Dystans: 10.26 km, przewyższenia: + 425 m n.p.m – 425 m n.p.m.

 • Pomiar i limity czasu i zawodników.

Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Organizator określa następujące limit czasowe:

Ultra: 37 km – 6h, 56 km – 9h 30min, meta – 14 h,

Maraton: meta – 6 h,

Półmaraton: meta – 4 h,

Dziesiątka: meta – 2 h.

Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w tym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.

Limit zawodników 700 osób na cały festiwal.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

 • Punkty żywnościowe

80 km: Dom Turysty pod Wieżycą (10.26 km trasy), Sady (20 km), Przełęcz Tąpadła (29 km), Słupice (50 km) , Kiełczyn (60 km), Kiełczyn po pętli na Szczytnej (66 km), Przełęcz Tąpadła (72 km), oraz na szczycie Ślęży (76 km trasy)

42 km: Szczyt Ślęży (4.5 km), Dom Turysty pod Wieżycą (10.26 km trasy), punkt styku czarnego szlaku z drogą asfaltową z przełęczy Tąpadła do Sadów (20 km trasy), w okolicy parkingu na Przełęczy Tąpadła (29 km i 34 km trasy) oraz powtórnie na szczycie Ślęży (38 km trasy)

22 km: Szczyt Ślęży (4,5 km), w okolicy parkingu na Przełęczy Tąpadła (9 km i 14 km trasy) oraz powtórnie na szczycie Ślęży (18 km trasy)

10 km Szczyt Ślęży (4,5 km trasy) i na mecie.

Na punktach żywnościowych do dyspozycji zawodników będą: woda, izotonik, owoce, ciastka.

Szatnie i natryski będą się znajdować przy biurze zawodów w budynku ŚOKSiR-u, ul. Św. Anny 12.

 • Warunki uczestnictwa opłaty

W festiwalu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 26.09.2020 r. ukończą 18 lat i opłacą wpisowe. Rejestracja bez opłaty wpisowej jest nieważna i nie jest gwarancją startu.

Zawodnicy, dokonując rejestracji i startując w zawodach, oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.

Samo pojawienie się zawodnika na liście startowej, bez wniesienia opłaty (znaczek OK) jest nieważne i nie upoważnia do startu w imprezie.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpis na karcie startowej.

Opłata startowa wynosi:

Ultra Ślęża 80

– wpłacona do dnia 28-08-2020 – 160 zł.

– wpłacona między 28-08.2020 a 26-09-2010* i w dniu startu – 180 zł

Maraton

– wpłacona do dnia 28-08-2020 – 120 zł.

– wpłacona między 28-08-2020 a 26.09.2020* i w dniu startu – 140 zł.

Górski Półmaraton Ślężański

– wpłacona do dnia 28-08-2020 – 80 zł.

– wpłacona między 28-08-2020 a 26-09-2020* i w dniu startu – 100 zł.

Ślężańska Dycha

– wpłacona do dnia 28-08-2020 – 60 zł.

– wpłacona między 28-08-2020 a 26-09-2020* i w dniu startu – 80 zł.

Przy wyborze koszulki opłata wzrasta o 60 złotych. Do wyboru jest również bluza z kapturem w cenie 180 złotych.

*organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia zapisów na bieg na tydzień przed zawodami.

Wpisowe wpłacone po 28 sierpnia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.

Opłata nie podlega zwrotowi, można ją przenosić na innego zawodnika do 21.09 2020 za dodatkową opłatą 20 zł.

Opłata startowa obejmuje:

– numer startowy

– koszulkę techniczną (dodatkowo płatną)

– statuetki dla zwycięzców

– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

– pakiet startowy (odbiór w biurze zawodów, osobisty lub z pisemnym upoważnieniem, nie ma możliwości wysyłki zarówno przed, jak i po biegu)

– napoje, owoce i ciastka na trasie biegu

– posiłek po biegu

– opiekę medyczną.

 • Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.datasport.pl, WWW.kbsobotka.pl, WWW.maratonypolskie.pl

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów budynek ŚOKSiR przy ul. Św. Anny 12.

Biuro zawodów będzie czynne 25.09.2020 w godz. 17.00 – 22.00 (zapisy weryfikacja zgłoszeń) i 26.09.2020 w godz. 07.00 – 9:45 (zapisy i weryfikacja zgłoszeń).

 • Nagrody i klasyfikacje

Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN ( 1-3 miejsce K i M) zostaną przyznane statuetki oraz nagrody finansowe.

Zwycięzcom klasyfikacji „Mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” ( 1-3 K i M ) zostaną przyznane statuetki.

Zawodnikom w kategoriach wiekowych zostaną przyznane statuetki okolicznościowe.

Warunkiem otrzymania wszelkich nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii ich wręczania.

Dekoracja zawodników odbędzie się w miejscu startu/mety:

Godz. 15.00 Ślężańska Dycha i Górski Półmaraton Ślężański

Godz. 16.00 Maraton

Godz. 17.00 Ultra Ślęża 80

Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika w przypadku nieregulaminowego zachowania na trasie biegu lub w wyniku jej skrócenia.

W uzasadnionych sytuacjach stosowane będą również kary czasowe.

Protesty dotyczące wyników biegów rozpatrywane będą tylko do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych dystansów.

Klasyfikacja poszczególnych dystansów prowadzona będzie w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 1. 18 – 29 lat

 2. 30 – 39 lat

 3. 40 – 49 lat

 4. 50 – 59 lat

 5. 60 lat i więcej

Nagrody w kategoriach wiekowych dublują się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

Wśród zawodników, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe po zakończeniu dekoracji. Losowanie i nagrody uzależnione są od sponsorów.

Prowadzona będzie również klasyfikacja w kategorii mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka mogą być klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji w formularzu zapisów.

Ślężański Festiwal Biegowy jest honorowanym w Lidze Biegów Górskich ATTIQ.

Wszystkie biegi znajdują się w kalendarzu ITRA.

 • Zakończenie imprezy

Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, możliwe będzie również skorzystanie z natrysków.

 • Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

Zawodnik startując w festiwalu wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych przez które przebiega trasa zawodów.

Numer startowy zawodnika musi być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizator