NASZE BIEGI

Regulamin Ślężańskiego Festiwalu Biegowego 2020

Regulamin Ślężańskiego Ultra 80, 2020

 

 • Cel imprezy

Celem Ślężańskiego Ultra 80 jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i turystyki górskiej na Ziemi Ślężańskiej oraz upamiętnienie zmarłego w 2014 roku, kolegi, członka Klubu Biegacza w Sobótce i wybitnego zawodnika, Adama Palichleba.

 • Organizator

Klub Biegacza Sobótka

Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka

www.kbsobotka.pl

 • Termin i miejsce startu

26-09-2020 godz. 03:00

Dom Turysty pod Wieżycą w Sobótce, ul. Armii Krajowej 13.

 • Trasa i dystans

Dystans: 80 km

Przewyższenia: + 2385 m n.p.m – 2385 m n.p.m

Trasa prowadzi szlakami turystycznymi przez szczyt Ślęży i partie podszczytowe Raduni:

Przełęcz pod Wieżycą (start) – Droga Piotra Włosta – szlak niebieski – Ślęża – Zbójnickie Skały – Olbrzymki – Skalna Perć – powrót na Drogę Piotra Włosta – Przełęcz pod Wieżycą – Gozdnica – amfiteatr – czarny szlak – aż do miejsca wchodzenia czarnego szlaku na drogę asfaltową (Przeł. Tąpadła – Sady), bez wbiegania zawodników na tą drogę – Bialskie Rozdroże – szlak archeologiczny – Skalna – Przełęcz Tąpadła – dawny wyciąg narciarski – droga okalająca szczyt Raduni (niebieski szlak) – Dębowy Grzbiet – Przełęcz Słupicka – Sulistrowickie Skały – Przełęcz Sulistrowicka – Przełęcz Przemiłowska – Gozdnik – Winna Góra (wieś) – Karolin – Słupice – Świerkowa (góra) – Kiełczyn – Szczytna – Przełęcz Jędrzejowicka – żółty szlak – Czernica – Łysa Góra – powrót drogą leśną okalającą szczyt Raduni, obok Wałów Kultowych na Przełęcz Tąpadła­­­­ – szlak czarny do Rozdroża Sulistrowickiego – Droga Sabiny – szlak czerwony na Ślężę – Złomiska – Husyckie Skały – Panna z Rybą – Stolna – czarny szlak do Przełęczy pod Wieżycą (meta).

 • Pomiar i limity czasu i zawodników.

Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Organizator określa limit czasu na 14 godzin. Limit zawodników 150 osób.

Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

 • Punkty żywnościowe

Punkty żywnościowe: Dom Turysty pod Wieżycą (10.26 km trasy), Sady (20.4 km), Przełęcz Tąpadła (29 km), Słupice (45 km) , Kiełczyn (55 km), Kiełczyn po pętli na Szczytnej, Przełęcz Tąpadła (72 km), oraz na szczycie Ślęży (76 km trasy),

Na punktach żywnościowych do dyspozycji zawodników będą: woda, izotonik, owoce, ciastka.

 • Warunki uczestnictwa opłaty

W maratonie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 26.09.2020 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe. Rejestracja bez opłaty wpisowej jest nieważna i nie jest gwarancją startu.

Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność, są zdrowi i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.

Samo pojawienie się zawodnika na liście startowej, bez wniesienia opłaty (znaczek OK) jest nieważne i nie upoważnia do startu w imprezie.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczna wcześniej osobiście wydrukowana karta startowa z podpisem.

Opłata startowa wynosi:

– wpłacona do dnia 31.08.2020 – 160 zł lub 210 zł z koszulką.

– wpłacona między 31.08.2020 a 26.09.2020 i w dniu startu – 180 zł lub 230 z koszulką

Wpisowe wpłacone po 31 sierpnia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.

Opłata nie podlega zwrotowi, można ją przenosić na innego zawodnika do 18.09 2020 za dodatkową opłatą 20 zł.

Opłata startowa obejmuje:

– numer startowy + agrafki

– koszulkę techniczną (dodatkowo płatną)

– statuetki dla zwycięzców

– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

– upominki przygotowane przez sponsorów i patronów biegu

– napoje i ciastka na trasie biegu

– posiłek po biegu

– opiekę medyczną.

 • Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.datasport.pl, WWW.kbsobotka.pl, WWW.maratonypolskie.pl

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów przy Domu Turysty pod Wieżycą.
Biuro zawodów będzie czynne 25.09.2020 godz. 17:00 –  22:00 oraz 26.09.2020 02.00 – 02:40 (weryfikacja zgłoszeń i wydawanie pakietów).
O godzinie 2:45 w miejscu startu odbędzie się odprawa zawodników ultra.

(Aktualizacja regulaminu z dnia 21.09.2020 r.)

 • Nagrody i klasyfikacje

Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN ( 1-3 miejsce kobiet i mężczyzn) zostaną przyznane statuetki oraz nagrody finansowe.

Zwycięzcom klasyfikacji „Mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” zostaną przyznane statuetki.

Zawodnikom w kategoriach wiekowych zostaną przyznane statuetki okolicznościowe.

Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

Dekoracja zawodników odbędzie się o godzinie 17.00 w miejscu startu/mety.

Protesty dotyczące wyników biegów rozpatrywane będą tylko do godziny 17.00 (do dekoracji zwycięzców)

Klasyfikacja maratonu prowadzona będzie w kategoriach kobiet i mężczyzn:

 1. 18 – 29 lat
 2. 30 – 39 lat
 3. 40 – 49 lat
 4. 50 – 59 lat
 5. 60 lat i więcej

Prowadzona będzie również klasyfikacja w kategorii mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka mogą być klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji w formularzu zapisów. Nagradzane będą pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji kobiet i pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji mężczyzn.

 

 • Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

Zawodnik startując w maratonie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych, przez które przebiega trasa zawodów.

Numer startowy zawodnika musi być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

(Aktualizacja regulaminu z dnia 11.09.2020)

W przypadku, gdy ilość startujących nie przekroczy 40 osób, organizator zrezygnuje z przyznawania nagród w kategoriach wiekowych, a zamiast tego każdy z finiszerów otrzyma pamiątkową statuetkę. Zapisy na dystans ultra zostaną zamknięte 21.09.2020 r. Nie będzie możliwości dopisania się na ten dystans w dniu zawodów.

 

Regulamin Górskiego Maratonu Ślężańskiego 2020

 • Termin i miejsce startu

26-09-2020 godz. 09:00

Dom Turysty pod Wieżycą w Sobótce, ul. Armii Krajowej 13.

 • Trasa i dystans

Dystans: 42 km

Przewyższenia: + 1300 m n.p.m – 1300 m n.p.m

Trasa prowadzi szlakami turystycznymi przez szczyt Ślęży i partie podszczytowe Raduni:

Przełęcz pod Wieżycą (start) – Droga Piotra Włosta – szlak niebieski – Ślęża – Zbójnickie Skały – Olbrzymki – Skalna Perć – powrót na Drogę Piotra Włosta – Przełęcz pod Wieżycą – Gozdnica – amfiteatr – czarny szlak – miejsce wchodzenia czarnego szlaku na drogę asfaltową (Przeł. Tąpadła – Sady), bez wbiegania zawodników na tą drogę – Bialskie Rozdroże – szlak archeologiczny – Skalna – Przełęcz Tąpadła – droga okalająca szczyt Raduni – powrót drogą leśną na Przełęcz Tąpadła­­­­ – szlak czarny do Rozdroża Sulistrowickiego – Droga Sabiny – szlak czerwony na Ślężę – Złomiska – Husyckie Skały – Panna z Rybą – Stolna – czarny szlak do Przełęczy pod Wieżycą (meta).

 • Pomiar i limity czasu i zawodników.

Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Organizator określa limit czasu na 7 godzin. Limit zawodników 150 osób.

Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

 • Punkty żywnościowe

Punkty żywnościowe znajdują się na szczycie Ślęży (4.5 km), Dom Turysty pod Wieżycą (10.26 km trasy), punkt styku czarnego szlaku z drogą asfaltową z przełęczy Tąpadła do Sadów (20.4 km trasy), w okolicy parkingu na Przełęczy Tąpadła (29 km i 34 km trasy) oraz powtórnie na szczycie Ślęży (38 km trasy),

Na punktach żywnościowych do dyspozycji zawodników będą: woda, owoce, ciastka.

 • Warunki uczestnictwa opłaty

W maratonie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 26.09.2020 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe. Rejestracja bez opłaty wpisowej jest nieważna i nie jest gwarancją startu.

Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.

Samo pojawienie się zawodnika na liście startowej, bez wniesienia opłaty (znaczek OK) jest nieważne i nie upoważnia do startu w imprezie.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczna wcześniej osobiście wydrukowana karta startowa z podpisem.

Opłata startowa w maratonie wynosi:

– wpłacona do dnia 31.08.2020 – 120 zł lub 170 zł z koszulką.

– wpłacona między 31.08.2020 a 26.09.2020 i w dniu startu – 140 zł lub 190 z koszulką

Wpisowe wpłacone po 31 sierpnia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.

Opłata nie podlega zwrotowi, można ją przenosić na innego zawodnika do 18.09 2020 za dodatkową opłatą 20 zł.

Opłata startowa obejmuje:

– numer startowy + agrafki

– koszulkę techniczną (dodatkowo płatną)

– statuetki dla zwycięzców

– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

– upominki przygotowane przez sponsorów i patronów biegu

– napoje i ciastka na trasie biegu

– posiłek po biegu

– opiekę medyczną.

 • Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.datasport.pl, WWW.kbsobotka.pl, WWW.maratonypolskie.pl

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów przy Domu Turysty pod Wieżycą. (Aktualizacja regulaminu z dnia 18.09.2020 r.)

Biuro zawodów będzie czynne 25.09.2020 w godz. 17.00 – 22.00 (weryfikacja zgłoszeń i wydawanie pakietów) i 26.09.2020 w godz. 07.00 – 09.00 (weryfikacja zgłoszeń i wydawanie pakietów).

 • Nagrody i klasyfikacje

Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN ( 1-3 miejsce kobiet i mężczyzn) zostaną przyznane statuetki oraz nagrody finansowe.

Zwycięzcom klasyfikacji „Mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” zostaną przyznane statuetki.

Zawodnikom w kategoriach wiekowych zostaną przyznane statuetki okolicznościowe.

Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

Dekoracja zawodników odbędzie się o godzinie 16.00 w miejscu startu/mety.

Protesty dotyczące wyników biegów rozpatrywane będą tylko do godziny 16.00 (do dekoracji zwycięzców)

Klasyfikacja maratonu prowadzona będzie w kategoriach kobiet i mężczyzn:

 1. 18 – 29 lat
 2. 30 – 39 lat
 3. 40 – 49 lat
 4. 50 – 59 lat
 5. 60 lat i więcej

Prowadzona będzie również klasyfikacja w kategorii mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka mogą być klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji w formularzu zapisów. Nagradzane będą pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji kobiet i pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji mężczyzn.

 • Zakończenie imprezy

Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

 • Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

Zawodnik startując w maratonie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych przez które przebiega trasa zawodów.

Numer startowy zawodnika musi być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

Regulamin Górskiego Półmaratonu Ślężańskiego im Adama Palichleba 2020

 • Cel imprezy

Celem Górskiego Półmaratonu Ślężańskiego jest upamiętnienie zmarłego w 2014 roku, kolegi, członka Klubu Biegacza w Sobótce i wybitnego zawodnika, Adama Palichleba.

 • Organizator

Klub Biegacza Sobótka

Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka

www.kbsobotka.pl

 • Termin i miejsce startu

(Aktualizacja regulaminu z dnia 11.09.2020)

Start odbędzie się 26-09-2020, przy Domu Turysty pod Wieżycą w Sobótce, ul. Armii Krajowej 13 w dwóch falach:

9:20 – start mężczyzn.

9:40 – start kobiet

Rozdzielenie startu kobiet i mężczyzn zostało wprowadzone, by sprostać wytycznym covidowym odnośnie liczby zawodników na starcie.

 • Trasa i dystans

Dystans: 21,8 km

Przewyższenia: + 950 m n.p.m – 950 m n.p.m

Trasa prowadzi szlakami turystycznymi przez szczyt Ślęży i partie podszczytowe Raduni:

Przełęcz pod Wieżycą (start) – Droga Piotra Włosta – szlak niebieski – Ślęża – Zbójnickie Skały – Olbrzymki – Skalna Perć – powrót na Drogę Piotra Włosta – Skalna – Przełęcz Tąpadła – droga okalająca szczyt Raduni – powrót drogą leśną na Przełęcz Tąpadła­­­­ – szlak czarny do Rozdroża Sulistrowickiego – Droga Sabiny – szlak czerwony na Ślężę – Złomiska – Husyckie Skały – Panna z Rybą – Stolna – czarny szlak do Przełęczy pod Wieżycą (meta).

 • Pomiar i limity czasu i zawodników.

Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Organizator określa limit czasu na 4 godziny. Limit zawodników 150 osób.

Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

 • Punkty żywnościowe

Punkty żywnościowe znajdują się na szczycie Ślęży (4,5 km), w okolicy parkingu na Przełęczy Tąpadła (9 km i 14 km trasy) oraz powtórnie na szczycie Ślęży (18 km trasy),

Na punktach żywnościowych do dyspozycji zawodników będą: woda, owoce, ciastka.

 • Warunki uczestnictwa opłaty

W półmaratonie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 26.09.2020 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe. Rejestracja bez opłaty wpisowej jest nieważna i nie jest gwarancją startu.

Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.

Samo pojawienie się zawodnika na liście startowej, bez wniesienia opłaty (znaczek OK) jest nieważne i nie upoważnia do startu w imprezie.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny wcześniej osobiście wydrukowana karta startowa.

Opłata startowa w GPŚ wynosi:

– wpłacona do dnia 31.08.2020 – 80 zł lub 130 zł z koszulką.

– wpłacona między 31.08.2020 a 26.09.2020 i w dniu startu – 100 zł lub 150 z koszulką.

Wpisowe wpłacone po 31 sierpnia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.

Opłata nie podlega zwrotowi, można ją przenosić na innego zawodnika do 18.09.2020 za dodatkową opłatą 20 zł.

Opłata startowa obejmuje:

– numer startowy + agrafki

– koszulkę techniczną (dodatkowo płatną)

– statuetki dla zwycięzców

– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

– upominki przygotowane przez sponsorów i patronów biegu

– napoje i ciastka na trasie biegu

– posiłek po biegu

– opiekę medyczną.

 • Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.datasport.pl, WWW.kbsobotka.pl, WWW.maratonypolskie.pl

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów przy Domu Turysty pod Wieżycą. (Aktualizacja regulaminu z dnia 18.09.2020 r.)

Biuro zawodów będzie czynne 25.09.2020 w godz. 17.00 – 22.00 (weryfikacja zgłoszeń i wydawanie pakietów) i 26.09.2020 w godz. 07.00 – 10.00 (weryfikacja zgłoszeń i wydawanie pakietów).

 • Nagrody i klasyfikacje

Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN (1-3 kobiet i mężczyzn) zostaną przyznane statuetki oraz nagrody finansowe.

Zwycięzcom klasyfikacji „Mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” zostaną przyznane statuetki.

Zawodnikom w kategoriach wiekowych zostaną przyznane statuetki okolicznościowe.

Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

Dekoracja zawodników odbędzie się o godzinie 15.00 w miejscu startu/mety.

Protesty dotyczące wyników biegów rozpatrywane będą tylko do godziny 15.00 (do dekoracji zwycięzców)

Klasyfikacja półmaratonu prowadzona będzie w kategoriach kobiet i mężczyzn:

 1. 18 – 29 lat
 2. 30 – 39 lat
 3. 40 – 49 lat
 4. 50 – 59 lat
 5. 60 lat i więcej

Prowadzona będzie również klasyfikacja w kategorii mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka mogą być klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji w formularzu zapisów. Nagradzane będą pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji kobiet i pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji mężczyzn.

Bieg jest honorowanym biegiem Ligi Biegów Górskich.

 • Zakończenie imprezy

Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

 • Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

Zawodnik startując w półmaratonie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych przez które przebiega trasa zawodów.

Numer startowy zawodnika musi być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

Regulamin Ślężańskiej Dychy 2020

 • Termin i miejsce startu

26-09-2020 godz. 11:00 

Dom Turysty pod Wieżycą w Sobótce, ul. Armii Krajowej 13.

 • Trasa i dystans

Dystans: 10.26 km

Przewyższenia: + 425 m n.p.m – 425 m n.p.m

Trasa prowadzi szlakami turystycznymi przez szczyt Ślęży.

Przełęcz pod Wieżycą (start) – Droga Piotra Włosta – szlak niebieski – Ślęża – Zbójnickie Skały – Olbrzymki – Skalna Perć – powrót na Drogę Piotra Włosta – Przełęcz pod Wieżycą (meta).

 • Pomiar i limity czasu i zawodników.

Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Organizator określa limit czasu na 2 godziny. Limit zawodników 150 osób.

Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

 • Punkty żywnościowe

Punkt żywnościowy znajduje się na szczycie Ślęży (4,5 km trasy) i na mecie.

Na punkcie żywnościowym do dyspozycji zawodników będą: woda, owoce, ciastka oraz posiłek regeneracyjny na mecie.

 • Warunki uczestnictwa opłaty

W biegu na 10 km. mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 26.09.2020 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.

Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.

Samo pojawienie się zawodnika na liście startowej, bez wniesienia opłaty (znaczek OK) jest nieważne i nie upoważnia do startu w imprezie.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpis na karcie startowej.

Opłata startowa w 1/2 GPŚ wynosi:

– wpłacona do dnia 31.08.2020 – 50 zł lub 100 zł z koszulką.

– wpłacona między 31.08.2020 a 26.09.2020 i w dniu startu – 80 zł lub 120 z koszulką.

Wpisowe wpłacone po 31 sierpnia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.

Opłata nie podlega zwrotowi, można ją przenosić na innego zawodnika do 18.09 2020 za dodatkową opłatą 20 zł.

Opłata startowa obejmuje:

– numer startowy + agrafki

– koszulkę techniczną (dodatkowo płatną)

– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

– statuetki dla zwycięzców

– upominki przygotowane przez sponsorów i patronów biegu

– napoje i ciastka na trasie biegu

– posiłek po biegu

– opiekę medyczną.

 • Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.datasport.pl, www.kbsobotka.pl, www.maratonypolskie.pl

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów przy Domu Turysty pod Wieżycą. (Aktualizacja regulaminu z dnia 18.09.2020 r.)

Biuro zawodów będzie czynne 25.09.2020 w godz. 17.00 – 22.00 (weryfikacja zgłoszeń i wydawanie pakietów) i 26.09.2020 w godz. 07.00 – 10.00 (weryfikacja zgłoszeń i wydawanie pakietów).

 • Nagrody i klasyfikacje

Najlepszym zawodnikom (1-3 miejsce) w kategorii OPEN kobiet i OPEN mężczyzn zostaną przyznane statuetki.

Prowadzona będzie również klasyfikacja w kategorii mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka. Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka mogą być klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji w formularzu zapisów. Nagradzane będą pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji kobiet i pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji mężczyzn.(Aktualizacja regulaminu z dnia 19.09.2020 r.)

Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.

Dekoracja odbędzie się o godzinie 14.00.

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

Ślężańska Dycha  jest honorowanym biegiem Ligi Biegów Górskich.

 • Zakończenie imprezy

Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

 • Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

Zawodnik startując w biegu na 10 km wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych przez które przebiega trasa zawodów.

Numer startowy zawodnika musi być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji.

Protesty przyjmowane będą przez sędziego głównego zawodów do godziny 14.00.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.