NASZE BIEGI

Regulamin Ślężańskiego Ultra 80, 2019

 • Cel imprezy

Celem Górskiego Maratonu Ślężańskiego jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i turystyki górskiej na Ziemi Ślężańskiej oraz upamiętnienie zmarłego w 2014 roku, kolegi, członka Klubu Biegacza w Sobótce i wybitnego zawodnika, Adama Palichleba.

 • Organizator

Klub Biegacza Sobótka

Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka

www.kbsobotka.pl

 • Termin i miejsce startu

28-09-2019 godz. 03:00

Dom Turysty pod Wieżycą w Sobótce, ul. Armii Krajowej 13.

 • Trasa i dystans

Dystans: 80 km

Przewyższenia: + 2385 m n.p.m – 2385 m n.p.m

Trasa prowadzi szlakami turystycznymi przez szczyt Ślęży i partie podszczytowe Raduni:

Przełęcz pod Wieżycą (start) – Droga Piotra Włosta – szlak niebieski – Ślęża – Zbójnickie Skały – Olbrzymki – Skalna Perć – powrót na Drogę Piotra Włosta – Przełęcz pod Wieżycą – Gozdnica – amfiteatr – czarny szlak – aż do miejsca wchodzenia czarnego szlaku na drogę asfaltową (Przeł. Tąpadła – Sady), bez wbiegania zawodników na tą drogę – Bialskie Rozdroże – szlak archeologiczny – Skalna – Przełęcz Tąpadła – dawny wyciąg narciarski – droga okalająca szczyt Raduni (niebieski szlak) – Dębowy Grzbiet – Przełęcz Słupicka – Sulistrowickie Skały – Przełęcz Sulistrowicka – Przełęcz Przemiłowska – Gozdnik – Winna Góra (wieś) – Karolin – Słupice – Świerkowa (góra) – Kiełczyn – Szczytna – Przełęcz Jędrzejowicka – żółty szlak – Czernica – Łysa Góra – powrót drogą leśną okalającą szczyt Raduni, obok Wałów Kultowych na Przełęcz Tąpadła­­­­ – szlak czarny do Rozdroża Sulistrowickiego – Droga Sabiny – szlak czerwony na Ślężę – Złomiska – Husyckie Skały – Panna z Rybą – Stolna – czarny szlak do Przełęczy pod Wieżycą (meta).

 • Pomiar i limity czasu i zawodników.

Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Organizator określa limit czasu na 14 godzin. Limit zawodników 700 osób na cały festiwal.

Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

 • Punkty żywnościowe

Punkty żywnościowe: Dom Turysty pod Wieżycą (10.26 km trasy), Przełęcz Tąpadła (29 km), Słupice (45 km) , Kiełczyn (55 km), Kiełczyn po pętli na Szczytnej, Przełęcz Tąpadła (72 km), oraz na szczycie Ślęży (76 km trasy),

Na punktach żywnościowych do dyspozycji zawodników będą: woda, izo, owoce, ciastka.

Szatnie i natryski będą się znajdować przy biurze zawodów w budynku ŚOKSiR-u, ul. Św. Anny 12.

 • Warunki uczestnictwa opłaty

W maratonie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 28.09.2019 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe. Rejestracja bez opłaty wpisowej jest nieważna i nie jest gwarancją startu.

Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.

Samo pojawienie się zawodnika na liście startowej, bez wniesienia opłaty (znaczek OK) jest nieważne i nie upoważnia do startu w imprezie.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpis na karcie startowej.

Opłata startowa w GPŚ wynosi:

– wpłacona do dnia 31.08.2019 – 160 zł lub 210 zł z koszulką.

– wpłacona między 31.08.2019 a 28.09.2019 i w dniu startu – 180 zł lub 230 z koszulką

Wpisowe wpłacone po 31 sierpnia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.

Opłata nie podlega zwrotowi, można ją przenosić na innego zawodnika do 20.09 2019 za dodatkową opłatą 20 zł.

Opłata startowa obejmuje:

– numer startowy + agrafki

– koszulkę techniczną (dodatkowo płatną)

– statuetki dla zwycięzców

– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

– upominki przygotowane przez sponsorów i patronów biegu

– napoje i ciastka na trasie biegu

– posiłek po biegu

– opiekę medyczną.

 • Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.datasport.pl, WWW.kbsobotka.pl, WWW.maratonypolskie.pl

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów budynek ŚOKSiR przy ul. Św. Anny 12.

Biuro zawodów będzie czynne 27.09.2019 w godz. 17.00 – 22.00 (zapisy weryfikacja zgłoszeń).

 • Nagrody i klasyfikacje

Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN ( 1-3 miejsce kobiet i mężczyzn) zostaną przyznane statuetki oraz nagrody finansowe.

Zwycięzcom klasyfikacji „Mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” zostaną przyznane statuetki.

Zawodnikom w kategoriach wiekowych zostaną przyznane statuetki okolicznościowe.

Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

Dekoracja zawodników odbędzie się o godzinie 17.00 w miejscu startu/mety.

Protesty dotyczące wyników biegów rozpatrywane będą tylko do godziny 17.00 (do dekoracji zwycięzców)

Wśród zawodników, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe po zakończeniu dekoracji. Losowanie uzależnione jest od sponsorów.

Klasyfikacja maratonu prowadzona będzie w kategoriach kobiet i mężczyzn:

 • 18 – 29 lat
 • 30 – 39 lat
 • 40 – 49 lat
 • 50 – 59 lat
 • 60 lat i więcej

Prowadzona będzie również klasyfikacja w kategorii mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka mogą być klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji w formularzu zapisów. Nagradzane będą pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji kobiet i pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji mężczyzn.

Górski Maraton Ślężański jest honorowanym biegiem Ligi Biegów Górskich ATTIQ.

 • Zakończenie imprezy

Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, możliwe będzie również skorzystanie z natrysków. Przy dobrych warunkach pogodowych, planowane jest ognisko.

 • Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

Zawodnik startując w maratonie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych przez które przebiega trasa zawodów.

Numer startowy zawodnika musi być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizator