Regulamin 1/2 Górskiego Półmaratonu Ślężańskiego 2018

Regulamin 1/2 Górskiego Półmaratonu Ślężańskiego memoriału Adama Palichleba

 • Cel imprezy

Celem 1/2 Górskiego Półmaratonu Ślężańskiego  jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i turystyki górskiej na Ziemi Ślężańskiej oraz upamiętnienie zmarłego w 2014 roku, kolegi, członka Klubu Biegacza w Sobótce i wybitnego zawodnika, Adama Palichleba.

 • Organizator

Klub Biegacza Sobótka

Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka

www.kbsobotka.pl

 • Termin i miejsce startu

29-09-2018 godz. 10.00

Dom Turysty pod Wieżycą w Sobótce, ul. Armii Krajowej 13.

 • Trasa i dystans

Dystans: 10.26 km

Przewyższenia: + 425 m n.p.m – 425 m n.p.m

Trasa prowadzi szlakami turystycznymi przez szczyt Ślęży.

Przełęcz pod Wieżycą (start) – Droga Piotra Włosta – szlak niebieski – Ślęża – Zbójnickie Skały – Olbrzymki – Skalna Perć – powrót na Drogę Piotra Włosta – Przełęcz pod Wieżycą (meta).

 • Pomiar i limity czasu i zawodników.

Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Organizator określa limit czasu na 2 godziny.

Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

 • Punkty żywnościowe

Punkt żywnościowy znajduje się na szczycie Ślęży (4,5 km trasy) i na mecie.

Na punkcie żywnościowym do dyspozycji zawodników będą: woda, owoce, ciastka oraz posiłek regeneracyjny na mecie.

Szatnie i natryski będą się znajdować przy biurze zawodów w budynku ŚOKSiR-u, ul. Św. Anny 12 oraz w Domu Turysty pod Wieżycą, ul. Armii Krajowej 13

 • Warunki uczestnictwa opłaty

W biegu na 10 km. mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 29.09.2018 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.

Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpis na karcie startowej.

Opłata startowa w 1/2 GPŚ wynosi:

– wpłacona do dnia 31.08.2018 – 80 zł  lub 40 zł bez koszulki.

– wpłacona między 31.08.2018 a 29.09.2018 i w dniu startu – 100 zł lub 60 bez koszulki.

Wpisowe wpłacone po 31 sierpnia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.

Opłata nie podlega zwrotowi, można ją przenosić na innego zawodnika do 20.09 2018.

Opłata startowa obejmuje:

– numer startowy + agrafki

– koszulkę techniczną (dodatkowo płatną)

– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

– statuetki dla zwycięzców

– upominki przygotowane przez sponsorów i patronów biegu

– napoje i ciastka na trasie biegu

– posiłek po biegu

– opiekę medyczną.

 • Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.datasport.pl, www.kbsobotka.pl, www.maratonypolskie.pl

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów budynek ŚOKSiR przy ul. Św. Anny 12.

Biuro zawodów będzie czynne 28.09.2018 w godz. 17.00 – 20.00 (zapisy weryfikacja zgłoszeń) i 29.09.2018 w godz. 07.00 – 09.45 (zapisy i weryfikacja zgłoszeń).

 • Nagrody i klasyfikacje

Najlepszym zawodnikom (1-3 miejsce) w kategorii OPEN kobiet i OPEN mężczyzn zostaną przyznane statuetki.

Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.

Dekoracja odbędzie się o godzinie 15.00.

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.

Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe po zakończeniu dekoracji. Losowanie uzależnione jest od ewentualnych sponsorów.

1/2 GPŚ jest honorowanym biegiem Dare 2b Ligi Biegów Górskich.

 •  Zakończenie imprezy

Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, możliwe będzie również skorzystanie z natrysków. Przy dobrych warunkach pogodowych, planowane jest ognisko.

 • Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

Zawodnik startując w biegu na 10 km ½ GPŚ wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu  Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych przez które przebiega trasa zawodów.

Numer startowy zawodnika musi być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji.

Protesty przyjmowane będą przez sędziego głównego GPŚ do godziny 15.00.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.