NASZE BIEGI

7. Bieg Kreta 2020 (2021) – Regulamin dystansu hardcore (377 km)

Regulamin 7. Biegu Kreta – dystans Hardcore (377 km): Ślęża – Śnieżka – Śnieżnik – Ślęża

 1. Cel imprezy

Bieg ma charakter wyzwania wystosowanego do śmiałków, którzy zdecydują się zmierzyć z legendarnym Trójkątem Sudeckim ŚŚŚ.

Ślęża-Śnieżka-Śnieżnik-Ślęża

Sudecki Trójkąt, zwany „Idiotycznym”

Sudecki Święty Graal

Jego idea powstała jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku, a mimo upływu lat ŚŚŚ wciąż pozostawał niezdobyty…. do czasu szóstej edycji Biegu Kreta, a pierwszej na dystansie Hardcore.

376.6 km w 100 godzin! Oto wyzwanie!

 1. Organizator

Klub Biegacza Sobótka

Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka

www.kbsobotka.pl

 1. Termin i miejsce startu

15-04-2020 r.  14.04.2021 r. godz. 16.00, Winiarnia Celtica, Sobótka, ul. Czysta 1.

Odprawa o godzinie 15.00.

(termin zmieniony ze względu na epidemię SARS-CoV-2)

 1. Trasa i dystans

Dystans: 376.6 km (Sobótka – Ślęża – Chełmiec – Śnieżka – Honske Sedlo – Łomnicka Równia – Śnieżnik – Kłodzka Góra – Wielka Sowa – Ślęża – Sobótka)

Przewyższenia: 11 800 m

Trasa nie jest oznakowana taśmami ani innymi znacznikami z wyjątkiem oznaczeń szlaków turystycznych! W 95% wiedzie szlakami turystycznymi a w kilku miejscach drogami asfaltowymi. Zawodnik jest zobowiązany zadbać o nawigację na podstawie map, rozpiski szlaków oraz tracków GPX.

W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika może zostać na niego nałożona kara czasowa (20 min za każdy skrócony kilometr lub pominięte 100 m przewyższenia). Organizator może, ale nie musi, zaniechać nakładania kary, o ile zawodnik wyraźnie nadłożył drogi w innym miejscu, lub zmiana trasy nie przyniosła mu korzyści. Wszelkie decyzje będą podejmowane z duchem fair play.

Start i Meta znajdują się w Winiarni Celtica przy ul. Czystej 1.

Meta do godziny 20.00 w niedzielę (4 dni po starcie).

Rekord trasy wśród mężczyzn wynosi 96:26:00.

Trasa nie została jeszcze ukończona przez kobietę.

 1. Pomiar, limity czasu i uczestników.

Pomiar czasu na mecie. Dodatkowo każdy zawodnik zostanie wyposażony w lokalizator GPS, dzięki któremu będzie można śledzić jego pozycję online.

Limit uczestników: 10 osób.

Organizator nie przewiduje zwiększenia limitu startujących.

Jest to maksymalna ilość zawodników, przy której organizator jest w stanie zapewnić support na pierwszych 240 km, a zarazem która pozwala zachować unikalny, kameralny charakter biegu z przedstawieniem zmagań każdego zawodnika indywidualnie.

Organizator określa limit czasu na 100 godzin. Limit jest sztywny i organizator nie dopuszcza możliwości jego zmiany, bez względu na warunki na trasie.

Uczestnicy, którzy rezygnują z kontynuowania trasy lub nie ukończą wyzwania w limicie zobowiązani są do kontaktu z telefonicznego z organizatorem i udania się do najbliższego punktu żywieniowego, skąd zostaną przetransportowani do Sobótki.

Każdy z zawodników ma prawo kontynuować wyzwanie nawet po przekroczeniu cząstkowych limitów, jednak wówczas organizator nie gwarantuje supportu ani oprawy na mecie.

Organizator nie zapewnia transportu po upływie wyznaczonego czasu.

Po upływie 100 h organizator zmierzy dystans pokonany przez każdego zawodnika.

 1. Punkty żywieniowe i support

Na odcinku Sobótka-Śnieżka-Śnieżnik zawodnicy będą mieli support mobilny zorganizowany przez KB Sobótka.

Na odcinku Śnieżnik- Sobótka zawodnicy będą korzystać z punktów żywieniowych Biegu Kreta 148 km, które znajdują się: Lądek-Zdrój, Przełęcz Łaszczowa, Wilcza Przełęcz, Przełęcz Woliborska, Przełęcz Walimska, Kiełczyn.

Na punktach żywieniowych do dyspozycji zawodników będą: zimne napoje (Izo, cola, piwo), woda, gorąca herbata*, zupa*, kiełbasa i ziemniaki z ogniska*, sery, ciastka, kanapki.

*tylko wybrane punkty.

Aby skorzystać z supportu, należy zmieścić się w limicie czasowym określonym dla każdego punktu:

* Limity supportu mogą zostać zmodyfikowane po opublikowaniu listy startowej.

Support mobilny Kb Sobótka zapewni zawodnikom transport ich rzeczy osobistych (depozyt złożony na starcie) oraz pożywienia. Waga depozytu nie może przekroczyć 10 kg. Dopuszczamy jedną sztukę bagażu.

Organizator zezwala zawodnikom na korzystanie z indywidualnego supportu. Zawodnicy są proszeni o zgłoszenie faktu korzystania z własnego wsparcia oraz przekazania danych kontaktowych do supporterów w celu synchronizacji logistyki.

 1. Warunki uczestnictwa opłaty

W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 14 kwietnia 2021 r. ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.

Uczestnicy startujący w rajdzie oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim.

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania na trasie biegu: dokumentu tożsamości, naładowanego telefonu komórkowego, folii NRC, latarki i kompletu zapasowych baterii, pojemnika na wodę (bidony lub bukłak) min 1l. Kurtki przeciwdeszczowej/przeciwwiatrowej z kapturem, plecaka, elementów odblaskowych (krótkie odcinki prowadzą drogami publicznymi). Będą prowadzone wyrywkowe kontrole na trasie a szczególnie na mecie.

Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.

Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpis na karcie startowej.

Opłata wynosi:

– wpłacona do dnia 15.02.2020 r. – 100 zł.

– wpłacona po 15.02.2020 r. – 150 zł.

Wpisowe należy wpłacać na konto: 22195000012006045040490002 w IDEA BANK S.A. W tytule imię i nazwisko z dopiskiem „Bieg Kreta Hardcore

Opłata nie podlega zwrotowi, ale do dnia 15.03.2020 r. jest możliwość przeniesienia jej na zawodnika z listy rezerwowej wskazanego przez organizatora.

Ze względu na zmianę terminu, jest możliwość ubiegania się o zwrot wpisowego dla osób rezygnujących ze startu. W tym przypadku prosimy takie osoby o przesłanie maila na adres kret@kbsobotka.pl z prośbą o zwrot opłaty startowej. Dyspozycję zwrotu nalezy zgłosić przez 17.04.2020 r. 

Opłata startowa obejmuje:

– numer startowy,

– mapa trasy,

– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg,

– gorące i zimne napoje, ciastka, zimne i ciepłe posiłki na trasie biegu (zupa, kanapki),

– posiłek po biegu,

– transport na miejsce startu i ewentualne zwiezienie z trasy (z dowolnego punktu żywieniowego),

 1. Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.datasport.pl, WWW.kbsobotka.pl,

Otwarcie zapisów planujemy jesienią. Zgłoszenia będzie można przysyłać do 01.02.2020 r. (wyłącznie). Informacja o otwarciu zapisów zostanie ogłoszona na stronie Biegu Kreta oraz profilu facebookowym.

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów – Winiarnia Celtica, Sobótka ul. Czysta 1

Biuro zawodów będzie czynne 14.04.2021 r. od godz. 14.00 (weryfikacja zgłoszeń, odprawa).

 1. Nagrody i klasyfikacje

Pierwszej trójce open oraz pierwszej trójce kobiet zostaną wręczone nagrody pamiątkowe.

Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy.

Organizator przewiduje dwie klasyfikacje:

1) Klasyfikacja „Bieg Kreta Hardcore 100h” – obejmuje wyłącznie zawodników, którzy pokonali pełną trasę w limicie 100 h.

2) Klasyfikacja „Trójkąt Sudecki bez limitu” – obejmuje zawodników, którzy zamknęli Trójkąt Sudecki poza limitem czasowym.

Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety przed wyznaczonym limitem nie będą klasyfikowani w Biegu Kreta Hardcore, mają jednak możliwość kontynuacji biegu po limicie, by otrzymać imienny certyfikat zdobycia Trójkąta Sudeckiego ŚŚŚ.

Ich ostateczny czas na mecie zostanie zmierzony i opublikowany, o ile opóźnienie nie przekroczy żywotności baterii nadajnika GPS.

W przypadku przekroczenia limitu czasowego organizator nie gwarantuje supportu ani oprawy na mecie.

 1. Poziom sportowy i procedura kwalifikacji zawodników

Uczestnicy chcący podjąć się wyzwania na tej trasie zostaną zweryfikowani przez organizatora.

Warunkami niezbędnymi do zgłoszenia swojej kandydatury są:

– ukończenie biegu na dystansie minimum 148 km.

– ranking ITRA 500 lub wyższy (nie wiesz, jaki jest Twój aktualny ranking, sprawdź >tutaj<).

– przesłanie krótkiej informacji o sobie i motywacji startu w Biegu Kreta Hardcore na adres kret@kbsobotka.pl z dopiskiem „Bieg Kreta Hardcore”.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów przekroczy limit 10 osób, organizator dokona wyboru kandydatów.

Głównym kryterium naboru (7 miejsc) będzie poziom sportowy (ranking ITRA general).

Ponadto organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania 3 miejsc dla: członków KB Sobótka, kobiet, oraz wolontariuszy/uczestników poprzedniej edycji Biegu Kreta (o ile zawodnicy spełnią warunki progowe).

Procedura kwalifikacji:

1. Przyjmowanie zgłoszeń do 01.02.2020 r. (wyłącznie). Po tym terminie organizator opublikuje listę główną kandydatów oraz listę rezerwową.

2. Uiszczenie opłat za bieg do 15.02.2020 r. Osoby, które nie opłaciły startu zostaną wykreślone z listy głównej, a ich miejsce zajmą zawodnicy z listy rezerwowej.

Termin płatności dla osób z listy rezerwowej — jeden tydzień od momentu otrzymania wiadomości o wpisaniu na listę główną. Osoby z listy rezerwowej, które opłaciły startowe, a nie zakwalifikowały się do Kreta Hardcore, będą miały zagwarantowany start w Biegu Kreta 148.

 1. Zakończenie imprezy

Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, możliwe będzie również skorzystanie z natrysków i noclegu (konieczna wcześniejsza rezerwacja).

 1. Postanowienia końcowe

Uczestnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

Uczestnik startując w rajdzie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rajdu.

Uczestnicy zobowiązani są do nieśmiecenia na trasie przestrzegania zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych, przez które przebiega trasa zawodów.

Numer startowy uczestnika musi być umieszczony z przodu lub z tyłu w widocznym miejscu pod groźbą dyskwalifikacji.

Protesty rozpatrywał będzie organizator po zakończeniu rajdu. Można je zgłaszać mailowo na adres: kret@kbsobotka.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.