NASZE BIEGI

7. Ślężański Bieg Młodzieżowy – ruszają zapisy!

Informujemy, że już można dokonywać zapisów na nasz kultowy Ślężański Bieg Młodzieżowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

Link do zapisów DATASPORT:  https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4873

Regulamin
7. Ślężańskiego Biegu Młodzieżowego 2019

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

 

 1. ORGANIZATOR

Klub Biegacza Sobótka
ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka, tel. 602251430

Współorganizator|
Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

PARTNERZY:
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka;
DATASPORT;
Biuro Nieruchomości „EKOGRUNT”
Serwis www.BezpieczneDziecko.eu
Świdnicka Grupa Biegowa

Współpraca:

 • Komenda Miejska Policji w Sobótce;
 • Przychodnia Rodzinna „Kajderowicz – Biliński”;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce
 1. CEL IMPREZY

– popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci,
– popularyzacja biegania jako dyscypliny sportowej oraz najprostszej formy ruchu,
– poszukiwanie utalentowanej młodzieży,
– integrowanie młodzieży oraz wskazywanie biegania jako pozytywnej pasji
– promowanie Sobótki i okolic
– aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie współpracy przy organizacji imprezy

 1. TERMIN I MIEJSCE

– 19. czerwca 2019 roku (środa przed Bożym Ciałem), godz. 18:00
– Sobótka, Rynek

 4.TRASA

– większość biegów zostanie przeprowadzona na pętli o długości 500m ze startem i metą przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.  Opis trasy:  Start przed UMIG, skręt w prawo w ul. Kościuszki , za kościołem skręt w prawo w ul. Szkolną, skręt w prawo w św. Jakuba i  powrót do Rynku.

– najmłodsze roczniki  biegną na trasie o długości ok. 150m ze startem na Placu Wolności i metą przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

 1. Program i dystanse
 • godz. 15.00 zamknięcie ruchu kołowego na trasie biegu wg planu organizacji ruchu;
 • godz. 18.00 bieg dziewcząt rocznik 2014 i 2015 (trasa ok. 150 m);
 • godz. 18.05 bieg chłopców rocznik 2014 i 2015 (trasa ok. 150 m);
 • godz. 18.10 bieg dziewcząt rocznik 2012 i 2013 (trasa ok. 150 m);
 • godz. 18.15 bieg chłopców rocznik 2012 i 2013 (trasa ok. 150 m);
 • godz. 18.20 bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2010 i 2011 (trasa 500 m);
 • godz. 18.40 bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2008 i 2009 (trasa 1000 m);
 • godz. 19.00 bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2006 i 2007 (trasa 1500 m);
 • godz. 19.20 bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2003, 2004, 2005 (trasa 1500 m);
 • godz. 19.30 – 19.45 dekoracja zwycięzców (każdy rocznik klasyfikowany oddzielnie);
 • około godz. 21.00 ponowne otwarcie ruchu drogowego w centrum Sobótki.

Start i meta: Rynek przed Urzędem Miasta i Gminy.

Trasa na powtarzalnej pętli o długości 500 m dla roczników od 2003 do 2011.

Roczniki 2012, 2013, 2014, 2015 startują z ulicy Św. Jakuba w odległości ok. 150 m od mety.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

– uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba z rocznika od 2003 do 2015.

Wymagane jest podpisanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego, w obecności pracownika Biura Zawodów lub zgoda Dyrektora Szkoły zawodnika z pieczątką oraz legitymacja szkolna. Za badania lekarskie uczestników biegu, stan zdrowia oraz przygotowanie fizyczne odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie prawni lub dyrektorzy szkół, w zależności od tego, kto podpisał zgodę na uczestnictwo zawodnika.

Rozpoczęcie zapisów: 06.05 2019 roku.

Zakończenie zapisów: 06.06.2019 roku.

Zgłoszenia indywidualne oraz zbiorowe wyłącznie poprzez system DATASPORT na stronie www.datasport.pl lub poprzez linki dostępny na stronie www.kbsobotka.pl w zakładce Ślężański Bieg Młodzieżowy.

Za zgłoszenie zawodnika uważa się rejestrację w portalu zapisów DATASPORT oraz wniesienie opłaty startowej zanim zostanie osiągnięty limit 500 zawodników!!!

Zawodnik zapisany ale bez wniesionej opłaty nie będzie widoczny na liście startowej i nie jest uważany za zgłoszonego. Po osiągnięciu limitu 500 zawodników opłata za takiego zawodnika nie będzie możliwa. Lista zawodników zostaje zamknięta w dniu 06.06.2019 roku o godzinie 20:00. Po tej dacie zgłoszenia możliwe będą tylko w dniu zawodów na formularzu zgłoszeniowym w Biurze Zawodów w godz. 15.00 – 17.30, jeżeli wcześniej nie zostanie przekroczony limit 500 opłaconych zawodników. Nie gwarantujemy pełnych pakietów startowych dla zapisujących się w dniu Biegu. Weryfikacja zawodników, odbiór numerów startowych i pakietów w Biurze Zawodów:

 • w przeddzień zawodów we wtorek 18.06.2019 r. od godziny 17.00 do godziny 20.00 w Biurze Nieruchomości „EKOGRUNT” w Sobótce, Rynek 11;
 • w dniu zawodów od godz. 10.00 do godz. 15.00 jak wyżej;
 • w dniu zawodów od godz. 15.00 do godz. 17.30 na Rynku przed urzędem Miasta.

Obowiązuje limit 500 zgłoszonych i opłaconych zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń i opłat.

W przypadku odbioru pakietu startowego przez uczestnika biegu i nie podjęcia się udziału w biegu uczestnik zobowiązany jest do dopłacenia kwoty 20 zł jako równowartości otrzymanego pakietu startowego.

Organizator biegu Klub Biegacza Sobótka przewiduje możliwość zwiększenia limitu zgłoszonych zawodników o dodatkowe 50 miejsc z pełnopłatnym pakietem startowym wynoszącym 40 zł (numery startowe od 501 do 550).

Rejestracja w systemie DATASPORT oraz wniesienie opłaty startowej. w symbolicznej wysokości 20,00 PLN (pozostała część dotowana przez KB SOBÓTKA) lub 40 PLN (pełnopłatnej) dla zgłoszeń powyżej ilości 500 zawodników.

 1. OPŁATA STARTOWA

– 20,00 PLN (pozostała część dotowana przez KB SOBÓTKA) lub 40 PLN (pełnopłatnej) dla zgłoszeń powyżej ilości 500 zawodników.

– liczba startujących ograniczona do 500 osób, o zgłoszeniu do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń

 

 1. KLASYFIKACJA

Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla każdego rocznika oddzielnie od 2003 do 2015, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców (26 klasyfikacji).

 

 1. NAGRODY
 • wszyscy uczestnicy biegu, otrzymają pamiątkowe medale i koszulki;
 • wszyscy uczestnicy biegu, biorą udział w losowaniu nagród specjalnych ufundowanych przez sponsorów i przyjaciół biegów – między innymi tabletu;
 • warunkiem otrzymania nagrody jest osobista obecność zawodnika podczas losowania oraz pokazanie numeru startowego;
 • nagradzane statuetkami będą wszystkie roczniki od 2003 do 2015 oddzielnie w kategorii dziewcząt

i chłopców (26 klasyfikacji!) za miejsca od I do III;

 • puchar Burmistrza Sobótki otrzyma szkoła z Gminy Sobótka, która wystawi najliczniejszą reprezentację w stosunku do liczby wszystkich uczniów z danych szkół;
 • puchar Klubu Biegacza otrzyma najliczniej reprezentowana drużyna/szkoła spoza Gminy Sobótka;
 • zakończenie zawodów i wręczenie nagród dla wszystkich grup biegowych odbędzie się przed Urzędem Miasta na Rynku w Sobótce.

 

 1. DEKORACJE

– ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 19:30 na placu przed Urzędem Miasta i Gminy Sobótka

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 • biegi odbędą się bez względu na pogodę i stan nawierzchni na trasie biegu;
 • organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie zawodów;
 • organizator zapewnia wodę dla wszystkich zawodników na Mecie biegu;
 • organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie i nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • uczestnicy przyjeżdżają do Sobótki na własny koszt;
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian programu zawodów w tym regulaminu w zależności od uzyskiwanych zgód w tym obostrzeń ze strony służb porządkowych;
 • interpretacja zapisów ww. regulaminu należy tylko i wyłącznie do Organizatora zawodów

i Dyrektora Biegu;

 • wyniki biegu będą opublikowane w ciągu 48 godzin po zakończeniu zawodów na stronie www.kbsobotka.pl i datasport.pl.

UWAGA:

Przy dokonywaniu rejestracji w systemie DATASPORT proszę zwracać szczególną uwagę czy podane niżej rozmiary dziecięce (rozmiar = szerokości koszulki mierzona w klatce piersiowej w stosunku do długość koszulki) odpowiadają parametrom rejestrowanego zawodnika:

 • rozmiar 4 = szerokość 35 cm – długość 50 cm
 • rozmiar 8 = szerokość 41 cm – długość 55 cm
 • rozmiar 12 = szerokość 43 cm – długość 60 cm
 • rozmiar 116 = szerokość 46 cm – długość 65 cm

Jest to koszulka techniczna z krótkim, reglanowym rękawem. Posiada krągły kołnierzyk z krytymi szwami, a boczne przeszycia wykończone są nitką w kolorze tkaniny. Cała koszulka wykonana jest

z oddychającej tkanina łatwej w praniu i suszeniu.

Ważne informacje dla rodziców:

 • nie ma możliwości zapisania dziecka na już istniejące konto rodzica w systemie DATASPORT. Najlepszym rozwiązaniem jest założenie dziecku osobnego konta w systemie DATASPORT na jego własny adres mailowy. Jeśli dziecko nie posiada własnego adresu e-mail, to należy je założyć. Dopuszczalne jest również zgłoszenie zawodnika poprzez adres np. starszego rodzeństwa;
 • zawodnik, który ukończy bieg w asyście osoby dorosłej tudzież będzie trzymany lub ciągnięty za rękę nie zostanie sklasyfikowany, a co się z tym również i wiąże w razie zajęcia miejsca od I do III nie będzie uwzględniony przy dekoracji zwycięzców;
 • wodę do picia zapewnia firma BONART.

 

 

Dyrektor Biegu:

Antoni Stankiewicz

 

 

Dane kontaktowe:

Antoni Stankiewicz
GSM: 602 251 430
e-mail: szef@antex.pl

 

Zastępca Dyrektora Biegu:
Przemysław Demków
GSM: 501 344 885
e-mail: przemek@aris.pl

 

Zastępca Dyrektora Biegu:
Wojciech Kacperski
GSM: 663082503
e-mail: stadion@soksir.sobotka.pl

 

Kierownik Zabezpieczenia Trasy:
Adam Michalski
GSM: 693 802 658
e-mail: adamussob@interia.pl

 

Dyrektor Biura Zawodów
Maciej Tomaszczak
GSM: 604 441 193
e-mail: sobotka@tomaszczak.pl

 

Sędzia Główny
Maciej Głowacki
GSM: 664804418
e:mail: glowacz59@gmail.com

Dodaj komentarz!

Dodaj komentarz lub trackback ze swojej strony. Możesz także Śledzić komentarze w kanale RSS.

Współpracujemy z serwisem Gravatar. Aby wyświetlić swój avatar przy komentarzu, zarejestruj się™ na Gravatar.