Ty też możesz zostać naszym sponsorem!

2. Zimowy Górski Maraton Ślężański 2017- regulamin

REGULAMIN

2. Zimowego Górskiego Maratonu Ślężańskiego

I. Cel imprezy
Celem Górskiego Zimowego Maratonu Ślężańskiego jest promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i turystyki górskiej na Ziemi Ślężańskiej.

II. Organizator
Klub Biegacza Sobótka
Ul. Mickiewicza 53, 55-050 Sobótka
www.kbsobotka.pl

III. Termin i miejsce startu
14-01-2017 godz. 09:00
Dom Turysty pod Wieżycą w Sobótce, ul. Armii Krajowej 13.

IV. Trasa i dystans
Dystans: 43 km i 24 km

Przewyższenia: wzrost wys. 925m, spadek wys. 920m.

W ramach Maratonu rozegrana będzie klasyfikacja na dystansie 24 km. Zawodnicy, którzy wcześniej nie zadeklarują startu w półmaratonie a ukończą bieg główny po pierwszej pętli, będą sklasyfikowani w wynikach półmaratonu, jednakże nie będą brani pod uwagę przy dekoracji zwycięzców.

Trasa prowadzi szlakami turystycznymi dookoła góry, przez partie podszczytowe i szczyt Ślęży.


1pętla:
Przełęcz pod Wieżycą (start) – czarny szlak w kierunku wsi Strzegomiany, obok Źródła Joanny, Traktem Bolka do Rozdroża Holteia, gdzie zawraca ukośnie do góry, przecina czerwony szlak i kieruje się wzdłuż granicy rezerwatu. Po ok. 1km przecina ponownie czerwony i jednocześnie żółty szlak i Drogą pod Skałami, wciąż wzdłuż granicy rezerwatu, mijając Źródło Św. Jana i Kolibę dochodzi do niebieskiego szlaku. Następnie przez Skalną Perć, Olbrzymki i Zbójnickie Skały kieruje się na szczyt Ślęży. Ze szczytu żółtym szlakiem zbiega do Polany z Dębami, skręca w lewo opuszczając szlak i po zetknięciu z czarnym szlakiem, kieruje się przez Rozdroże Sulistrowickie do Przełęczy Tąpadła (Punkt żywieniowy,zabezpieczenie-medyczne)
Z Przełęczy czarnym szlakiem w kierunku zachodnim i ściśle wg szlaku (oprócz drogi asfaltowej) do Przełęczy pod Wieżycą. (Punkt żywieniowy, zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu)

2pętla:
Żółtym szlakiem przez Wieżycę do zetknięcia się z czerwonym szlakiem (wiata). Następnie tuż powyżej Źródła Jakuba, na Rozdrożu pod Kamiennym Krzyżem, trasa odbija ze szlaków w prawo i kieruje się drogą w dół do Rozdroża Bialskiego, na którym „środkową drogą” łączy się ze szlakiem zielonym przy Źródle Ślężan. Dalej za Skalnymi Czapkami zbiega się ze szlakiem niebieskim i kieruje do Przełęczy Tąpadła. (Punkt żywieniowy,,zabezpieczenie-medyczne)


Z Przełęczy, czarnym szlakiem w kierunku wschodnim do Rozdroża Sulistrowickiego. Tu odbija ze szlaku i po ok. 2km oraz przecięciu czerwonego szlaku, na potrójnym rozdrożu skręca w ukośnie w prawo w dół, i po 0,5km ponownie zakosem w lewo, w Tereśną Drogę. (Trasa na tym odcinku układa się w literę Z) Następnie wzdłuż drogi. Po ominięciu wsi Strzegomiany, przy Źródle Lustiga w lewo i czerwonym szlakiem w kierunku szczytu, a po dojściu do czarnego szlaku zbiega w prawo do Przełęczy pod Wieżycą (meta).

V. Pomiar i limity czasu i zawodników.


Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Limit zawodników: 500 osób.
Organizator określa limit czasu na 7 godzin.
Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do kontaktu z telefonicznego z organizatorem i pozostania lub zawrócenia do najbliższego punktu żywieniowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu.

VI. Punkty żywieniowe:


Punkty żywieniowe znajdują się: przy parkingu na Przełęczy Tąpadła (dwa razy) oraz na Przełęczy Pod Wieżycą (miejsce startu i mety).
Na punktach żywieniowych do dyspozycji zawodników będą: gorąca herbata, zupa, ciastka.
Szatnie i natryski będą się znajdować przy biurze zawodów w budynku ŚOKSiR-u, ul. Św. Anny 12 oraz w Domu Turysty pod Wieżycą, ul. Armii Krajowej 13

 


VII. Warunki uczestnictwa, opłaty


W maratonie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 14.01.2017 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.
Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.
Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.
Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpis na karcie startowej.

Opłata startowa w GZMŚ wynosi:

wpłacona do dnia 14.12.2016 – 100 zł. Półmaraton 60 zł.
wpłacona między 14.12.2016 a 14.01.2017 i w dniu startu – 120 zł. Półmaraton 80 zł.

Wpisowe wpłacone po 4 stycznia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.
Wpisowe należy wpłacać poprzez formularz zgłoszeniowy w systemie DataSport.
Opłata nie podlega zwrotowi. Można ją przenieść na innego zawodnika do dnia 04.01.2016.

Opłata startowa obejmuje:

numer startowy + agrafki
zimowe elementy stroju biegowego
pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg
upominki przygotowane przez sponsorów i patronów biegu
gorące napoje i ciastka na trasie biegu
posiłek po biegu
folię NRC

VIII. Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.datasport.pl, www.kbsobotka.pl, www.maratonypolskie.pl
Odbiór numerów startowych będzie możliwy w biurze zawodów budynek ŚOKSiR przy ul. Św. Anny 12.

Biuro zawodów będzie czynne 13.01.2017 w godz 17.00 – 21.00 (zapisy weryfikacja zgłoszeń) i 14.01,2017 od 07.00 – 09.00 (zapisy i weryfikacja zgłoszeń).

IX. Nagrody i klasyfikacje na obydwu dystansach.

Najlepszym zawodnikom w kategorii OPEN zostaną przyznane statuetki oraz nagrody finansowe. Nagradzane będą pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji kobiet i pierwsze trzy miejsca klasyfikacji mężczyzn.
Zawodnikom zajmującym pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych zostaną przyznane statuetki okolicznościowe.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka będą klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka”. Nagradzane będą pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji kobiet i pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji mężczyzn. Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka mogą być klasyfikowani w kategorii „mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” po zaznaczeniu takiej opcji w formularzu zapisów.
Zwycięzcom klasyfikacji „Mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka” zostaną przyznane statuetki.
Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.
Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie otrzyma medal okolicznościowy.
Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe po zakończeniu dekoracji.

Klasyfikacja maratonu prowadzona będzie w kategoriach:
M. K. 18 – 29 lat
M. K. 30 – 39 lat
M. K. 40 – 49 lat
M. K. 50 – 59 lat
M. K. 60 lat i więcej

X. Zakończenie imprezy

Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny, możliwe będzie również skorzystanie z natrysków.
Dekoracja zwycięzców półmaratonu odbędzie się o godz. 14.00.
Dekoracja zwycięzców maratonu o godz. 15.00.
Po dekoracji losowanie upominków od sponsorów i zakończenie imprezy.

XI. Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia opiekę medyczną w wyznaczonych punktach na trasie.
Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.
Zawodnik startując w maratonie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Góry Ślęży oraz zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych przez które przebiega trasa zawodów.
Numer startowy zawodnika musi być umieszczony z przodu w widocznym miejscu pod groźbą dyskwalifikacji.
Protesty w sprawach dotyczących półmaratonu rozpatrywane będą do godz. 14.00 a maratonu do godz. 15.00. Za rozstrzyganie sporów odpowiedzialny będzie sędzia zawodów. Po upływie tego czasu wygasa możliwość jakichkolwiek zmian w wynikach poszczególnych biegów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.